รูปขุนพลจุติ ทั้ง 4 ธาตุ - ใหม่

posted Apr 24, 2011, 3:22 AM by CASPERZ™ GPS   [ updated May 21, 2011, 3:03 AM ]
รูปขุนพลจุติ ของ TS Online ทั้ง 4 ธาตุ ดิน น้ำ ลม ไฟ เวอร์ชั่นใหม่ครับ รูปทุกรูปผมจะเป็นคนอัพเองหมด
โดยอาสัยข้อมูล รูปภาพ จากระบบฐานข้อมูลเดิมของ TSLandz ที่ปิดตัวไปแล้วครับ

รูปขุนพลจุติ ธาตุดิน - เวอร์ชั่นใหม่

  รูปขุนพลจุติ ธาตุน้ำ - เวอร์ชั่นใหม่

   รูปขุนพลจุติ ธาตุลม เวอร์ชั่นใหม่

   รูปขุนพลจุติ ธาตุไฟ เวอร์ชั่นใหม่

   Comments