NPC ขายชุดและอาวุธตามเมือง

posted Apr 25, 2011, 5:35 AM by CASPERZ™ GPS   [ updated Apr 25, 2011, 5:39 AM ]
รวบรวม รายการไอเทม ชุด อาวุธ ที่มีขายตาม NPC ในเมืองต่างๆ ของโลกทีเอสออนไลน์ ตั้งแต่เวลน้อยๆ ยันเวล 90+ ครับ

เครดิต: คุณ Winllion แห่งบอร์ด SV. 2


เมือง 3 เป่ยไห่


คนขายเสื้อ

คนขายคัมภีร์


เมืองตงจวิ้น เขตชิงโจว(เมือง3)


คนขายคัมภีร์คนขายอาวุธ
เมืองสวีโจว (เมือง4)


คนขายเสื้อ
เมืองเซียผี เขตสวีโจว


คนขายอาวุธ


เมืองหว่านเฉิง เขตเหยี่ยนโจว(เมือง5)


คนขายคัมภีร์คนขายเสื้อ
ป่าอิ่งชวน (เมือง5)


คนขายเสื้อ
เขตเมือง5 เมืองเฉินหลิว


คนขายอาวุธเมือง
สวี่ชั่ง


คนขายอาวุธเมือง 4 เขตไหวหนานกันบ้าง


คนขายอาวุธคนขายคัมภีร์


ลั่วหยาง เขตซื่อลี้ ที่นี้ยังมีอาวุธระดับ 30 ขาย


คนขายอาวุธคนขายคัมภีร์


ฉานอัน เขตกวนจง ที่นี้มีอาวุธระดับ 45-50 ขาย


คนขายอาวุธเมืองเหอตง เขตปิ้งโจว ที่นี้มีของขายระดับ 40-50


คนขายอาวุธ

คนขายชุด

คนขายคัมภีร์


เมืองเจี้ยนเยี่ย เขตเจียงตง กันบ้าง ของที่นี้ระดับ 50-60


คนขายอาวุธเมืองอู๋จวิ้น เขตเจียงตง


คนขายคัมภีร์คนขายอาวุธ เมืองฮุ่ยจี เขตเจียงตง


คนขายอาวุธเผาซงหนูตะวันออก เขตไซ่เป่ย


คนขายชุด อาวุธ และคัมภีร์
เผาซงหนูตะวันตก เขตไซ่เป่ย


คนขายชุด อาวุธ และคัมภีร์เมืองเซียงหลาง เขตจิงเป่ย


คนขายคัมภีร์คนขายอาวุธ
คนขายชุดเมืองฉางซา เขตจิงหนัน


คนขายคัมภีร์คนขายชุด
คนขายอาวุธ


เมืองเจียวจื้อ เขตเจียวโจว(เวียดนาม)


คนขายชุด

คนขายอาวุธคนขายคัมภีร์


เขตอี้โจว(แคว้นเสฉวนในปัจจุบัน)อาณาจักรของเล่าปี่
เมืองปาจวิ้น


คนขายคัมภีร์
คนขายอาวุธเมืองหนานเจิ้ง เขตอี้โจว


คนขายคัมภีร์คนขายอาวุธ
คนขายชุด
เมืองเฉิงตู เขตอี้โจว


คนขายคัมภีร์คนขายอาวุธคนขายชุด

เมืองลั่วเฉิง เขตอี้โจว


คนขายคัมภีร์


นรก มีของดีขายอยู่ระดับ 90


วิญญาณขายคัมภีร์Comments