รูปไอเทม เลเวล 99-111 อิ๊น ไว

posted Apr 26, 2011, 12:27 PM by CASPERZ™ GPS   [ updated Apr 26, 2011, 12:56 PM ]

รูปไอเทม ขณะสวมใส่ เลเวล 96-111 ปัญญา ไว - TS Online Item Lv96-111 Int AGI

หน้านี้จะแสดงไอเทมชุดสวมใส่ของเกมมส์ TS1 TS ไต้หวัน TSFree Taiwan นะครับ
ไอเทมเซ็ตไหน ใส่แล้วเป็นอย่างไร ดูรูปประกอบได้ครับ

Credit: Pictures by Juon แห่ง JINX_JUON_JW_2PM
          Sort Index by CASPERZ™ GPS
ชุดไว AGI lv96 ชาย
ชุดไว AGI lv96 หญิง 
ชุดอิ๊น INT lv96 ชาย 
ชุดอิ๊น INT lv96 หญิง
 ชุดไว AGI lv99 ชาย
ชุดไว AGI lv99 หญิง
ชุดอิ๊น INT lv99 ชาย 
 ชุดอิ๊น INT lv99 หญิง
 ชุดไว AGI lv102 ชาย
 ชุดไว AGI lv102 หญิง
 ชุดอิ๊น INT lv102 ชาย
ชุดอิ๊น INT lv102 หญิง 
 ชุดไว AGI lv105 ชาย
 ชุดไว AGI lv105 หญิง
 ชุดอิ๊น INT lv105 ชาย
 ชุดอิ๊น INT lv105 หญิง
 ชุดไว AGI lv108 ชาย
 ชุดไว AGI lv108 หญิง
 ชุดอิ๊น INT lv108 ชาย
 ชุดอิ๊น INT lv108 หญิง
 ชุดไว AGI lv111 ชาย
 ชุดไว AGI lv111 หญิง

 ชุดอิ๊น INT lv111 ชาย
 ชุดอิ๊น INT lv111 หญิง
Comments