วิธีสมัครไอดี TS Online ไต้หวัน

posted Apr 21, 2011, 6:26 AM by CASPERZ™ GPS   [ updated Apr 26, 2011, 1:22 PM ]

สอนขั้นตอนและวิธีการสมัครขอไอดีเกมส์ ทีเอสไต้หวัน - How to register Chinesegamer Passport ID and TSFree Account

โดยมีหลักการ และข้อที่ต้องทราบก่อน ดังนี้
  • การขอไอดีแบ่งเป็นสองขั้น คือการขอ Chinesegamer Passport ID และการขอไอดีสำหรับเล่น TSFree Account
  • อีเมล์เดียวสามารถใช้สมัครได้ไม่จำกัดจำนวน Passport (ว้าว!!!)
  • 1 Passport สามารถขอไอดี TSFree ได้ 3 ไอดี
***หากสมัครไม่สำเร็จ ลองดูวิธีสมัครที่ผมเขียนไว้เป็นภาษาอังกฤษได้ครับที่

เข้าใจแล้วเรามาเริ่มเลยครับ

ขั้นที่ 1: การขอ Chinesegamer Passport
- ให้ไปที่ เว็บ Chinesegamer
- จากนั้นรันตามรูปที่ 1-6 เลยครับ (ถ้ารูปเล็กไปให้คลิกขวาที่รูปแล้ว View Image)

รูปที่ 1 กดเข้าหน้าสมัคร


รูปที่ 2 ข้อตกลง


รูปที่ 3 กรอกข้อมูลไอดี


รูปที่ 4 กรอกข้อมูลรายละเอียด


รูปที่ 5 การสมัครขอ Passport เสร็จสมบูรณ์ ไปขั้นตอนการขอไอดี ได้เลยที่รูป ที่ 7


รูปที่ 6 การสมัครสมาชิกล้มเหลว ให้กลับไปแก้ในรูปที่ 4 ใหม่


ขั้นที่ 2: การขอ ไอดีเกมส์ TSFree
- ให้ไปที่ เว็บ TSFree Account
- จากนั้นรันตามรูปที่ 7-8 เลยครับ (ถ้ารูปเล็กไปให้คลิกขวาที่รูปแล้ว View Image)
รุปที่ 7 ล็อคอินขอไอดี


รูปที่ 8 ข้อมูลไอดีที่ได้


ก็เสร็จสิ้นการขอไอดีครับ ขอให้สนุกกับเกมส์ TSFree Taiwan นะครับ

Comments