แผนที่โลก TS และรหัสวาปบอท

posted Apr 24, 2011, 3:01 AM by CASPERZ™ GPS   [ updated Dec 21, 2011, 6:18 AM ]

แผนที่โลก TS1 Online และรหัสวาปบอท eXtreme - TS Online World Map Warp Code eXtremeBot

หน้านี้จะแสดง แผนที่โลกทีเอส และ รหัสวาปสำหรับบอท (eXtremeBot, DoDoBot)
คำแนะนำ กด Ctrl+F ค้นหาชื่อสถานที่เอานะครับ

ส่วนแผนที่ถ้ำ เมืองแร่ ดูได้ที่หน้า แผนที่ถ้ำ เหมืองแร่ TS และทางเดินภายใน

**For oversea players:
This page re-present TS Online Wolrd Map and Warp Code for eXtremBot or DoDoBot.
Tip: please use Google Translate on this page and use Ctrl+F to find what place you need.

World Map and Warp Code TS Online:
Credit: Map by CM-บัวหิมะ แห่งบอร์ด TS Online
Warp Bot eXtreme by คุณ Winllion แห่งบอร์ด TS1 Taiwan Server 2-1


เขตอิวโจว (เมือง 1)เมือง 1 อิวโจว
Warp (รหัสวาปบอท) Map (แผนที่)
10991 <<<:>>> ลานประลองจัวจวิ้น
12000 <<<:>>> แผนที่ใหญ่อิวโจว
12001 <<<:>>> ตลาดจัวจวิ้น
12002 <<<:>>> ถนนหน้าที่ว่าการ หลิวเยียน
12003 <<<:>>> ลานเกิด จัวจวิ้น
12004 <<<:>>> บ้านเตียวหุย
12005 <<<:>>> สวนท้อ
12007 <<<:>>> โรงเตี้ยม ตลาดจัวจวิ้น
12009 <<<:>>> บ้านกัวอี้ จัวจวิ้น
12015 <<<:>>> บ้านกวนอู
12018 <<<:>>> โรงน้ำชา จัวจวิ้น
12031 <<<:>>> หมู่บ้านโหลวซาง
12102 <<<:>>> บ้านเศรษฐี ลานเกิด
12136 <<<:>>> บ้านเจียนย้ง จัวจวิ้น
12137 <<<:>>> บ้านคนตัดฟื้น ลานเกิด
12139 <<<:>>> บ้านกุยแก
12176 <<<:>>> บ้านชายประหลาด หมู่บ้านโหลวซาง
12177 <<<:>>> บ้านแม่เล่าปี่ หมู่บ้านโหลวซาง
12179 <<<:>>> บ้านฉวินไช่
12180 <<<:>>> บ่อน ลานเกิด
12201 <<<:>>> ร้านตีเหล็ก
12204 <<<:>>> ร้านเหล็ก ม1
12221 <<<:>>> ร้านขายยา เมืองเยี่ยเฉิง
12223 <<<:>>> ร้านขายยา ม1
12241 <<<:>>> โรงเตี้ยม
12244 <<<:>>> โรงเตี้ยม ลานเกิด
12261 <<<:>>> คลัง เมืองเยี่ยเฉิง
12263 <<<:>>> คลัง ในตลาด จัวจวิ้น
12304 <<<:>>> ออฟฟิค หลิวเยียน จัวจวิ้น
12310 <<<:>>> ออฟฟิค เมืองร้าง
12401 <<<:>>> ม1 ทางไปเขานั่งบำเพ็ญ
12421 <<<:>>> ด่านไปเมืองหิมะชั้น2 (หลูหลงโข่ว)
12431 <<<:>>> ม2 ด่านไปปิ้งโจว
12432 <<<:>>> เส้นทางในด่าน (บอททหารเสื้อเหล็ก)
12441 <<<:>>> ม1 สะพานผ่านแดน กงซุนจั่น
12501 <<<:>>> ม1 ถ้ำงู (ทางเข้า)
12701 <<<:>>> ค่ายทหาร ที่จับโจร ชั้น2
12702 <<<:>>> ออฟฟิค ใหญ่
12703 <<<:>>> ออฟฟิค เล็ก
12704 <<<:>>> กระโจม ทหารชุดเขียว ซ้ายมือ
12705 <<<:>>> กระโจม ทหารชุดเขียว จูป๋อ
12706 <<<:>>> กระโจม หัวหมู่ทหารบ้าน
12711 <<<:>>> ลานประลองข้ามเซิฟ
12801 <<<:>>> ม1 ป่าศิลา
12802 <<<:>>> ป่าบนในเมือง จัวจวิ้น
12803 <<<:>>> ป่าล่างในเมือง ชั้น2 จัวจวิ้น
12804 <<<:>>> ถ้ำป่าศิลา
12806 <<<:>>> ม1 ป่าอำเภออี้เซียน ม1
12807 <<<:>>> ป่าล่างในเมือง จัวจวิ้น
12808 <<<:>>> ลานผักกาด
12809 <<<:>>> ป่าด่านหูกวน
12811 <<<:>>> ม1ป่า น้ำ27 ฮิว ไฟ28
12821 <<<:>>> ม1 ป่าจงซาน
12822 <<<:>>> ถ้ำ
12501 <<<:>>> ถ้ำงู ชั้น1
12505 <<<:>>> ถ้ำงู ชั้น2 (ทางแยก)
12502 <<<:>>> ถ้ำงู ชั้น3
12503 <<<:>>> ถ้ำงู ชั้น4 ซ้ายสุด
12504 <<<:>>> ถ้ำงู ชั้น4 ขวาสุด
12506 <<<:>>> ถ้ำงู ชั้น4
12507 <<<:>>> ถ้ำงู ชั้น4
12508 <<<:>>> ถ้ำงู ชั้น5 (ข้อต่อ เควสดาบ+7)  
12827 <<<:>>> ไฟ5 น้ำ3
12828 <<<:>>> ดิน10 ไฟ11
12829 <<<:>>> ดิน7 ไฟ8
12830 <<<:>>> ไฟ5 น้ำ3
12805 <<<:>>> ป่าศิลาชั้น3
12402 <<<:>>> ม1 เขานั่งบำเพ็ญ
12403 <<<:>>> ยอดเขา
12404 <<<:>>> บ้านนักพรต
12823 <<<:>>> ป่าจงซาน ชั้น3
12825 <<<:>>> แมพม้า หมู่บ้านโหลวซาง ม1
12826 <<<:>>> ป่า ไฟ3 น้ำ3 ลม6 หมู่บ้านโหลวซาง
12992 <<<:>>> ม1 ค่ายทหาร ที่จับโจร

เขตหลูหลงโข่ว (เมืองหิมะ)เมืองหิมะ หลู่หลงโข่ว
Warp (รหัสวาปบอท) Map (แผนที่)
12815 <<<:>>>  หิมะชั้น 1 หลังด่าน
12816 <<<:>>> หิมะชั้น 2
12817 <<<:>>> หิมะชั้น 3
12818 <<<:>>> หิมะชั้น 4
12819 <<<:>>> หิมะชั้น 5
12820 <<<:>>> หิมะชั้น 6 ชิวลลี่ ยืนอยู่
19000 <<<:>>> แผนที่ใหญ่เมืองหิมะ
19001 <<<:>>> ทางเข้าในเมือง
19002 <<<:>>> ถนนหน้าออฟฟิต
19301 <<<:>>> ออฟฟิต
19261 <<<:>>> คลัง
19171 <<<:>>> บ้านข้างคลัง
19101 <<<:>>> บ้านกงซุนคัง
19241 <<<:>>> โรงเตี้ยม
19011 <<<:>>> หมู่บ้านเหลียงเม่า
19173 <<<:>>> บ้านซ้ายมือในสุด
19172 <<<:>>> บ้านซ้ายมือ
19831 <<<:>>> ป่าลม44-น้ำ43
19821 <<<:>>> ป่าดิน50-ไฟ45-ดิน46
19811 <<<:>>> ป่า น้ำ41-ไฟ42
19801 <<<:>>> ป่า น้ำ29-ดิน30
19021 <<<:>>> หมู่บ้านท่าตุ้น
19511 <<<:>>> ถ้ำกลับเมือง1(บน)
19513 <<<:>>> ถ้ำกลับเมือง1(ล่าง)
19501 <<<:>>> ถ้ำขวามือ
19521 <<<:>>> ถ้ำเขาไป่หลาง
19535 <<<:>>> ถ้ำเมืองหิมะ
19541 <<<:>>> ถ้ำขุดแร่ เมืองหิมะ
19176 <<<:>>> กระโจมซุ่ฟูหวี
19175 <<<:>>> กระโจมท่าตุ้น
19178 <<<:>>> กระโจมหวีฟู่หลอ
19179 <<<:>>> กระโจมหญิง เควสหมีเทา
19177 <<<:>>> กระโจมขวามือ

เขตจี้โจว (เมือง 2)เมือง 2 จี้โจว
Warp (รหัสวาปบอท) Map (แผนที่)
12011 <<<:>>> ม2 ในเมืองจวี่ลู่
12012 <<<:>>> ลานพิธี ม2 จวี่ลู่
12013 <<<:>>> ทางไปถ้ำผ้าเหลือง ม2 จวี่ลู่
12021 <<<:>>> ม2 ฝ่าด่านเถียนข่าย กงซุนจั่น
12041 <<<:>>> ม2 หน้าบ้านจูล่ง
12042 <<<:>>> ป่าดิน15 น้ำ14 ไฟ13 (หลังบ้านจุล่ง)
12051 <<<:>>> ม2 เมืองร้าง
12061 <<<:>>> ม2 เมืองเยี่ยเฉิง (เมืองใหญ่)
12062 <<<:>>> เมืองเยี่ยเฉิง ชั้น2
12063 <<<:>>> เมืองเยี่ยเฉิง ชั้น 3 (หน้าวัง)
12064 <<<:>>> ลานหน้าหอแต่งงาน เมืองเยี่ยเฉิง
12065 <<<:>>> หมู่บ้านตรงข้ามหอแต่งงาน
12091 <<<:>>> ลานหน้า หอนกยูง
12092 <<<:>>> ลานชั้น 2 หอนหยูง
12093 <<<:>>> ด้านใน หอนกยูง (โจโฉ)
12094 <<<:>>> ทางขึ้น ชั้น4 หอนกยูง
12095 <<<:>>> ชั้นบนสุด หอนกยูง
12096 <<<:>>> ทางขึ้น ชั้น5 หอนกยูง
12097 <<<:>>> ทางขึ้น ชั้น6 หอนกยูง
12101 <<<:>>> บ้านเศรษฐี เควสช่วยเด็ก
12103 <<<:>>> บ้านฮูหยิน
12104 <<<:>>> บ้านโจโฉ
12105 <<<:>>> ห้องโจสิต หอนกยูง
12106 <<<:>>> ห้องโจผี หอนกยูง
12107 <<<:>>> ห้องกัวนี่หวัง หอนกยูง
12108 <<<:>>> ห้องเจินมี่ หอนกยูง
12131 <<<:>>> บ้านเควส จดหมายโจผี
12132 <<<:>>> บ้านเควส ของหมั่น
12133 <<<:>>> บ้านเควสเกราะทอง ม2 จวี่ลู่
12135 <<<:>>> บ้านจูล่ง
12138 <<<:>>> บ้านดิน 100+
12171 <<<:>>> บ้านเควส บัตรประลอง
12172 <<<:>>> บ้านตาแก่ เควสรองเท้า
12173 <<<:>>> บ้านเควสน้ำมนต์ ม2 จวี่ลู่
12174 <<<:>>> บ้านเควสน้องชายหลิว ม2 จวี่ลู่
12202 <<<:>>> ร้านเหล็ก ม2 จวี่ลู่
12222 <<<:>>> ร้านขายยา ม2 จวี่ลู่
12242 <<<:>>> โรงเตี้ยม ม2 จวี่ลู่
12262 <<<:>>> คลัง ม2 จวี่ลู่
12281 <<<:>>> ร้านน้ำชา เมืองเยี่ยเฉิง
12282 <<<:>>> โรงน้ำชา ม2 จวี่ลู่
12301 <<<:>>> วัง เมืองเยี่ยเฉิง (ม2 ใหญ่)
12302 <<<:>>> ออฟฟิต หานจง ม2 จวี่ลู่
12411 <<<:>>> ม2 เขาเจี่ยสือ ชั้น1 เควสหาไม้ ม2
12511 <<<:>>> ถ้ำแร่ (หลังบ้านจุล่ง)
12521 <<<:>>> อุโมงค์จวี้ลู่
12523 <<<:>>> อุโมงค์จวี้ลู่2
12530 <<<:>>> อุโมงค์จวี้ลู่1
12534 <<<:>>> อุโมงค์จวี้ลู่3
12546 <<<:>>> อุโมงค์จวี้ลู่ดิน1
12558 <<<:>>> อุโมงค์จวี้ลู่ดิน2
12569 <<<:>>> อุโมงค์จวี้ลู่(เตียวเหลียง)
12570 <<<:>>> อุโมงค์จวี้ลู่(เตียวโป้)
12581 <<<:>>> ถ้ำ ป่ามูจู่
12582 <<<:>>> ถ้ำ ป่ามูจู่ ชั้น2
12591 <<<:>>> ถ้ำแร่ จัวจวิ้น
12592 <<<:>>> ถ้ำแร่-2 จัวจวิ้น
12512 <<<:>>> ถ้ำแร่ ชั้นใน(ล่าง)สุด หลังบ้านจูล่ง
12831 <<<:>>> ม2 ป่า น้ำ30 ลม29 ดิน28 (บอทม้าวิหกดำ)
12841 <<<:>>> ม2 ป่าซีซาน ชั้น 2
12842 <<<:>>> ม2 ทางขึ้นเขาซีซาน เควสสามัคคี
12851 <<<:>>> ม2 หอธนู ตรงข้ามเยี่ยเฉิง
12861 <<<:>>> ม2 ป่า มูจู่
12862 <<<:>>> ม2 ป่า มูจู่ ชั้น2
12871 <<<:>>> ม2 ป่ามู่เหยี่ย ดิน23 น้ำ22 น้ำ21
12881 <<<:>>> ม2 ป่า ลม24 น้ำ23 ดิน 23
12882 <<<:>>> ม2 ป่า ลม24 น้ำ23 ดิน 23 ชั้น2
12891 <<<:>>> ม2 ป่า-น้ำ54-ไฟ24 จวี่ลู่
12901 <<<:>>> ม2 ค่ายทหาร (ต้องมีกิลเข้าได้)
12911 <<<:>>> ม2 หอแต่งงาน เมืองเยี่ยเฉิง
12990 <<<:>>> ม1 ลานประลอง
12991 <<<:>>> ม2 เวทีประลองจวี้ลู่
12851 <<<:>>> ทางเข้า
12852 <<<:>>> ทางเข้า(สู้ ดิน72*2 78*1 หอ60*2)

เขตชิงโจว (เมือง 3)เมือง 3 ชิงโจว
Warp (รหัสวาปบอท) Map (แผนที่)
11000 <<<:>>> แผนที่ใหญ่ชิงโจว ม3
11011 <<<:>>> ประตูเมืองเป๋ยไห่
11021 <<<:>>> หมู่บ้านเผิงไหล
11501 <<<:>>> ถ้ำไท่ซาน
11515 <<<:>>> ถ้ำ
11516 <<<:>>> ถ้ำ
11517 <<<:>>> ถ้ำ
11174 <<<:>>> บ้านในสุด
11173 <<<:>>> บ้านหลังกลาง
11133 <<<:>>> บ้านหลังแรก
11001 <<<:>>> ทางเข้าเมืองตงจวิ้น (เควสตราx2)
11002 <<<:>>> ลานหน้าออฟฟิต เมืองตงจวิ้น
11201 <<<:>>> ร้านเหล็ก
11171 <<<:>>> บ้านคนแก่
11301 <<<:>>> ออฟฟิต
11241 <<<:>>> โรงเตี้ยม
11003 <<<:>>> ป่าซ้ายมือ
11581 <<<:>>> ถ้ำ ??
11531 <<<:>>> ถ้ำเทพปีศาจ
11537 <<<:>>> ถ้ำ
11539 <<<:>>> ถ้ำ
11261 <<<:>>> คลัง
11131 <<<:>>> บ้านทหาร
11801 <<<:>>> ป่าดิน25ลม24 ตงจวิ้น
11802 <<<:>>> ป่าน้ำ ไฟ (ชั้น2)ตงจวิ้น
11811 <<<:>>> ป่าตุ้นชิว ดิน
15507 <<<:>>> เข้าถ้ำไปเมือง4 (สู้)
11401 <<<:>>> ศาลากลางน้ำ
11411 <<<:>>> วัด เควสเจ้าซาง
11831 <<<:>>> ป่า น้ำ27ไฟ28 ดรอปไก่ (ชั้น1)
11832 <<<:>>> ป่า น้ำ27ไฟ28 ดรอปไก่ (ชั้น2)
11841 <<<:>>> ป่า น้ำ27 ดิน26 (มีโจโฉยืน)
11821 <<<:>>> ป่าเผิงไหล
11822 <<<:>>> ป่าเผิงไหล (ชั้น2)
11823 <<<:>>> ป่าเผิงไหล (ชั้น3)
11421 <<<:>>> ทางเข้าวัด เควสหลอม
11422 <<<:>>> วัด เควสหลอม
11571 <<<:>>> ถ้ำโจรสลัด (ชั้น1)
11551 <<<:>>> ถ้ำโจรสลัด (ชั้น2)
55000 <<<:>>> ทะเล ป๋อไห่ จับปาโต้เยา
55001 <<<:>>> เกาะ ทะเลป๋อไห่
55002 <<<:>>> บ้านเทพดาวใต้
55003 <<<:>>> บ้านเทพดาวเหนือ
56000 <<<:>>> ทะเล เกาหลี

เขตสวีโจว (เมือง 4 )เมือง 4 สวีโจว
Warp (รหัสวาปบอท) Map (แผนที่)
15000 <<<:>>> แผนที่ใหญ่สวีโจว ม4
15001 <<<:>>> ถนนทางเข้าเมือง ม4
15002 <<<:>>> ถนนหน้าออฟฟิต ม4
15003 <<<:>>> ถนนวาปซ้าย ในเมือง เซี่ยผี
15011 <<<:>>> ประตูเมืองเซียพี
15012 <<<:>>> ถนนใหญ่เซียพี
15013 <<<:>>> ประตูเหนือเซียพี
15031 <<<:>>> หมู่บ้านเสี่ยวเพ่ย
15131 <<<:>>> บ้านทำเควส ตำราหมากรุก
15171 <<<:>>> บ้านซ้ายมือ ข้างออฟฟิต
15174 <<<:>>> บ้านซอมซ่อเสี่ยวเพ่ย
15241 <<<:>>> โรงเตี้ยม ม4
15261 <<<:>>> ถนนใหญ่สวี่โจว
15261 <<<:>>> ร้านขายยา ม4
15301 <<<:>>> ออฟฟิต ม4
15401 <<<:>>> ทางเข้าด่านไป ม5
15402 <<<:>>> เส้นทางด่านเซียวกวน
15411 <<<:>>> ป่าเซี่ยใช่
15412 <<<:>>> ป่าเซี่ยไช่
15441 <<<:>>> ถ้ำน้ำสวีอี๋
15442 <<<:>>> ถ้ำน้ำสวีอี๋1
15445 <<<:>>> ถ้ำน้ำสวีอี๋5
15471 <<<:>>> บ้านน้อยตงไห่
15472 <<<:>>> บ้าน
15481 <<<:>>> โจวไท่
15491 <<<:>>> ท่าข้ามหว่านโข่ว
15510 <<<:>>> ปากถ้ำจากม3 มา ม4
15521 <<<:>>> ภูเขาเมีอเซี่ย
15525 <<<:>>> ภูเขาเมือเซี่ย1
15541 <<<:>>> เขาชวีอี๋
15546 <<<:>>> เขาชวีอี๋1
15547 <<<:>>> เขาชวีอี๋2
15701 <<<:>>> ค่ายเหอเฝย
15801 <<<:>>> ทางเข้าค่ายกวางหลิง
15802 <<<:>>> ป่ากวางหลิง1
15821 <<<:>>> เขาหมางต้าย
15822 <<<:>>> เขาหมางต้าย1
15823 <<<:>>> เขาหมางต้าย2
15831 <<<:>>> ป่าไหวอิน
15832 <<<:>>> ป่าไหวอิน1
15853 <<<:>>> ป่าสือถิง5
15861 <<<:>>> ป่าเซี่ยไซ่
15862 <<<:>>> ป่าเซี่ยไซ่
15901 <<<:>>> บ้านน้อยตงไห่
15414 <<<:>>> กระโจมต้าหง
15412 <<<:>>> ป่าเซี่ยไซ่ ชั้น 2
15413 <<<:>>> ป่าเซี่ยไซ่ ชั้น3
15803 <<<:>>> ถ้ำ ในค่ายกว่างหลิง ชั้น2
15804 <<<:>>> บ้าน ในค่ายกว่างหลิง ชั้น2
15805 <<<:>>> ค่ายกว่างหลิง ชั้น3
15103 <<<:>>> บ้านเล่าปี่ เตียวหุย กวนอู
15304 <<<:>>> ออฟฟิต ลิโป้
15135 <<<:>>> บ้าน
15509 <<<:>>> ไปซ้าย--สามแยก
15508 <<<:>>> ไปขวา--สามแยก
15518 <<<:>>> สามแยก ไปเมือง 4
15514 <<<:>>> สามแยก
15516 <<<:>>> สามแยก ไปเมือง3
15503 <<<:>>>
15513 <<<:>>> ไปซ้าย
15511 <<<:>>> สองแยก
15512 <<<:>>>  สองแยก
15501 <<<:>>> ไปซ้าย
15502 <<<:>>> ไปขวา
15504 <<<:>>> ไปขวา
15515 <<<:>>> สองแยก
15506 <<<:>>> แยกบนล่าง (ขวาสุด) ไปเมือง4
15517 <<<:>>> สองแยก ไปเมือง3-4
15507 <<<:>>> เข้ามาจากเมือง3
58000 <<<:>>> ทะเลป๋อไห่

เขตไหวหนาน (เมือง 4)เมือง 4 เขตไหวหนาน
Warp (รหัสวาปบอท) Map (แผนที่)
15021 <<<:>>> ประตูเมืองโชวชุ่น
15022 <<<:>>> ทางเดินหน้าออฟฟิต
15023 <<<:>>> ปากถ้ำชวีอี๋มาเมืองโชวชุ่น
15024 <<<:>>> ถนนหน้าคลัง
15133 <<<:>>> บ้านยายแก่ เควสตรา SP
15173 <<<:>>> บ้าน
15202 <<<:>>> ร้านขายแร่
15243 <<<:>>> โรงเตี้ยม
15262 <<<:>>> คลัง
15403 <<<:>>> ทางเดินจากเมือง 5 ไป เมือง4 (ขากลับ)
15421 <<<:>>> เขาเสียนจู้
15422 <<<:>>> ทางเดินเขาเสียนจู้
15423 <<<:>>> เขาเสียนจู้1 (จับเยาลม)
15424 <<<:>>> เขาเสียนจู้2
15431 <<<:>>> เขาเจียสือ (บ้านเจียงกั้น)
15432 <<<:>>> ทางเดินเขาเจียสือ
15433 <<<:>>> เขาเจียสือ1 ไฟ50 ลม51 ไฟ51
15434 <<<:>>> บ้านน้อยเขาเจียสือ
15435 <<<:>>> เขาเจียสือ2
15436 <<<:>>> บ้านเจียงกั้น
15451 <<<:>>> ป้อมหยูหวี
15452 <<<:>>> ป้อมหยูหวี1
15841 <<<:>>> ค่ายถ้ำหลูเจียง
15842 <<<:>>> ค่ายถ้ำหลูเจียง ด้านล่างถ้ำ
15843 <<<:>>> ค่ายถ้ำหลูเจียง น้ำ47
15844 <<<:>>> ค่ายน้ำหลูเจียง กระโจม
15851 <<<:>>> ป่าสือถิง
15852 <<<:>>> ป่าสือถิง1
15871 <<<:>>> บึงเผิงเต๋อ ลม49 ไฟ51
15591 <<<:>>> บึงเผิงเต๋อ ถ้ำ
15221 <<<:>>> ร้านขายยา เซี่ยผี

เขตเหยี่ยนโจว (เมือง 5)เมือง 5 เขตเหยี่ยนโจว
Warp (รหัสวาปบอท) Map (แผนที่)
13000 <<<:>>> แผนที่ใหญ่เหยียนโจว ม513003
13011 <<<:>>> ประตูเมืองสวีชัง
13012 <<<:>>> ถนนใหญ่สวีชัง1
13013 <<<:>>> ถนนใหญ่สวีชัง2
13014 <<<:>>> เวทีคัดทหารสวีชัง
13015 <<<:>>> ถนนใหญ่สวีชัง4
13016 <<<:>>> ซอยสวีชัง
13017 <<<:>>> สวนดอกไม้สวีชัง
13021 <<<:>>> ประตูเมืองหว่านเฉิง
13022 <<<:>>> ถนนใหญ่หว่านเฉิง
13023 <<<:>>> ป่าหลังเมืองหว่านเฉิง ดิน64
13031 <<<:>>> ประตูเมืองเฉินหลิว
13041 <<<:>>> ประตูเมืองหยู่หนาน
13042 <<<:>>> ถนนใหญ่หยู่หนาน
13061 <<<:>>> ป้อมเก๋อพอ
13103 <<<:>>> บ้านเศรษฐี
13104 <<<:>>> บ้านโจโฉ
13105 <<<:>>> บ้านกาเซียง หว่านเฉิง
13109 <<<:>>> ป้อมเก๋อพอ บ้านเคาทู
13110 <<<:>>> บ้านเศรษฐีสวีชัง
13111 <<<:>>> บ้านเศรษฐีสวีชัง
13133 <<<:>>> หว่านเชิง บ้านขวามือสุด
13136 <<<:>>> ป้อมเก๋อพอ บ้านตรงกลางซ้ายมือ
13140 <<<:>>> บ้านธรรมดาสวีชัง
13174 <<<:>>> หว่านเฉิง บ้านติดกับร้านขายยา
13179 <<<:>>> ป้อมเก๋อพอ บ้านติดกับบ้านเคาทู
13180 <<<:>>> ป้อมเก๋อพอ บ้านกวนผิง
13184 <<<:>>> บ้านซอมซ่อสวีชัง
13223 <<<:>>> หว่านเฉิง รานขายยา
13243 <<<:>>> โรงเตี้ยมหว่านเฉิง
13283 <<<:>>> ร้านน้ำชาสวีชัง
13303 <<<:>>> ที่ว่าการสวีชัง
13308 <<<:>>> วังหลวงสวีชัง0?
13411 <<<:>>> ทางเข้าด่าน? ต่อจากทางเดินหลังเขายานหยวน
13451 <<<:>>> ค่ายฮั้วหนิว1
13452 <<<:>>> ค่ายฮั้วหนิว2
13453 <<<:>>> ค่ายฮั้วหนิว3
13454 <<<:>>> ค่ายฮั้วหนิว4
13455 <<<:>>> ค่ายฮั้วหนิว5
13456 <<<:>>> ค่ายฮั้วหนิว6
13461 <<<:>>> เขายานหยวน ทางเดิน
13462 <<<:>>> เขายานหยวน สะพาน
13463 <<<:>>> เขายานหยวน1 ดิน69 ไฟ70 น้ำ70
13471 <<<:>>> ค่ายโจโฉกวนตู้
13501 <<<:>>> ปากถ้ำจากเมืองสวีชัง ไป เมือง 5
13504 <<<:>>> ถ้ำสวีชัง
13505 <<<:>>> ถ้ำสวีชัง หลิวฮัวยืน
13511 <<<:>>> ถ้ำหลังเมืองหว่านเฉิง เควสยักษ์ดิน
13801 <<<:>>> ป่าหว่านเฉิง1
13804 <<<:>>> ป่าอิ๋งหยาง5
13806 <<<:>>> ป่าหว่านเฉิง5
13811 <<<:>>> เมืองเฉินหลัว
13812 <<<:>>> เมืองเฉินหลัว1
13821 <<<:>>> ป่าหยู่หนาน1
13822 <<<:>>> ป่าหยู่หนาน5
13831 <<<:>>> ป่าอี้หยาง
13832 <<<:>>> ป่าอี้หยาง2 จับม้าม่วง
13841 <<<:>>> หร่างซาน1
13842 <<<:>>> ถ้ำหร่างซาน
13842 <<<:>>> ถ้ำหร่างซาน
13844 <<<:>>> หร่างซาน5
13851 <<<:>>> ป่าอิ่งชวน1
13857 <<<:>>> ป่าอิ่งชวน5
13861 <<<:>>> ป่าอู่อัน
13871 <<<:>>> ป่าหยางเฉิง เควสขี่ม้า
13872 <<<:>>> ป่าหยางเฉิง กระโจม
13873 <<<:>>> ป่าหยางเฉิง5
13881 <<<:>>> ด่านหานไม่เอาไม่พูด่
13893 <<<:>>> ป่าด่านอู่กวน?
13032 <<<:>>> ถนนหน้าออฟฟิตเฉินหลิ

เขตปิ้งโจว


เขตปิ้งโจว
Warp (รหัสวาปบอท) Map (แผนที่)
20000 <<<:>>> ปิ้งโจว
20031 <<<:>>> เผ่าซ่งหนูใต้
20501 <<<:>>> เส้นทางด่านหูกวน
20502 <<<:>>> ถ้ำด่านหูกวน
20503 <<<:>>> ถ้ำด่านหูกวน
20521 <<<:>>> ถ้ำซีเหอ
20522 <<<:>>> ถ้ำซีเหอ
20530 <<<:>>> ถ้ำซีเหอ
20801 <<<:>>> ป่าจิ่วหยวน1
20802 <<<:>>> ป่าจิ่วหยวน5
20821 <<<:>>> ป่าเกาตู1
20831 <<<:>>> ป่าเหอตง
20841 <<<:>>> ป่าจิ้นหยาง1
20842 <<<:>>> ป่าจิ้นหยาง2
20843 <<<:>>> ป่าจิ้นหยาง5
20851 <<<:>>> ป่าผิงหยาง1
20853 <<<:>>> ป่าผิงหยาง2
20854 <<<:>>> ป่าผิงหยาง5
20861 <<<:>>> ป่าหลินเฝิน1
20862 <<<:>>> ป่าหลินเฝิน5

เขตไซเป่ย-เผ่าซงหนูตะวันตก
-เผ่าซงหนูตะวันออก
-ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์
-หมู่บ้านเหอเท่า
-ทุ่งหญ้าโหลวฝาน
-ทุ่งหญ้ากว่างอู่
-ทุ่งหญ้าใหญ่
-ทุ่งหญ้าหยุนจง
-ทุ่งหญ้ากู้
-ทุ่งหญ้าหม่าอี้
-ทุ่งเดินเล่นสัตว์
-ช่องเขาไป่เติง
-ดินแดนหิมะชั่งกู่
-เหมืองแร่ก่วนเฉิน
-หมู่บ้านชิงเฉียน
-ด่านเยี่ยนเหมิน
-เขาอินก่วน

เขตซือลี่-เมืองลั่วหยาง
-ด่านหู่เหลา
-ท่าเมิ่งจิน
-ด่านหานกู่
-เขาหวนหยวน
-ด่านถงกวน
-ด่านอู่กวน
-ด่านซื่อส่านกวน
-ถนนสายใหญ่จิงเจ้า
-สุสานฮ่องเต้

เขตกวนจงเขตกวนจง
Warp (รหัสวาปบอท) Map (แผนที่)
22000 <<<:>>> แผนที่ใหญ่กวนจง
14002 <<<:>>> เมืองฉางอัน
14001 <<<:>>> ทางเข้าเมือง ฉางอัน
14241 <<<:>>> โรงเตี้ยมเมืองฉางอัน
14411 <<<:>>> ด่านส่านกวน2
14412 <<<:>>> กวนจง2
14424 <<<:>>> ยอดเขาจงหนาน
14801 <<<:>>> ป่าเป่ยตี๋1
14814 <<<:>>> ป่าหัวซาน21
14821 <<<:>>> ช่องเขาจื่ออู่1
14822 <<<:>>> ช่องเขาจื่ออู่2
14823 <<<:>>> ช่องเขาจื่ออู่3
14824 <<<:>>> ช่องเขาจื่ออู่5
14825 <<<:>>> ช่องเขาจื่ออู่6
14831 <<<:>>> ป่าเสียไม่เอาไม่พูด่1
14832 <<<:>>> ช่องเขาเสียไม่เอาไม่พูด่1
14838 <<<:>>> ช่องเขาจื่ออู่6
14846 <<<:>>> ป่าเฉิงซาง5
14852 <<<:>>> ป่าสุสานจิ๋นซี2
14862 <<<:>>> ป่าด่านส่านกวน
14872 <<<:>>> ป่าซินเฟิง2

เขตเจียงตงเขตเจียงตง
Warp (รหัสวาปบอท) Map (แผนที่)
18000 <<<:>>> แผนที่ใหญ่เจียงตง
18801 <<<:>>> ท่าข้ามตงสี
18411 <<<:>>> เขาซีไซ???
18423 <<<:>>> ยอดเขาซีไซ
18424 <<<:>>> เขาซีไซ
18818 <<<:>>> ค่ายไฉหยาง
18834 <<<:>>> ค่ายผอหยาง1
18835 <<<:>>> ค่ายผอหยาง2
18836 <<<:>>> ค่ายผอหยาง3
18837 <<<:>>> ค่ายผอหยาง5
18838 <<<:>>> ค่ายผอหยาง6

เขตจิงเป่ยเขตจิงเป่ย
Warp (รหัสวาปบอท) Map (แผนที่)
21000 <<<:>>> แผนที่ใหญ่จิงเป่ย
21001 <<<:>>> ประตูเมืองเซียงหยาง
21002 <<<:>>> ลานกว้างเซียงหยาง
21011 <<<:>>> ประตูเมืองเจียงหลิง
21012 <<<:>>> ถนนใหญ่เจียงหลิง
21021 <<<:>>> หมู่บ้านซินเหยี่ย
21174 <<<:>>> บ้านหญิง ชุดเขียว
21175 <<<:>>> หมู่บ้านซินเหยี่ย(บ้านหมอดิน)
21241 <<<:>>> โรงเตี้ยมเซียงหยาง
21242 <<<:>>> โรงเตี้ยมเจียงหลิง
21431 <<<:>>> เขาบู๊ตึ้ง (ทางขึ้น)
21432 <<<:>>> ทางเดิน เขาบู๊ตึ้ง
21433 <<<:>>> ยอดเขาบู๊ตึ้ง
21261 <<<:>>> ร้านแลกเงินเซียงหยาง
21262 <<<:>>> ถนนเมืองเจียงหลิง
21501 <<<:>>> ถ้ำเชี่ยเหว่ย
21502 <<<:>>> ถ้ำเชี่ยเหว่ย
21503 <<<:>>> ถ้ำเชี่ยเหว่ย
21504 <<<:>>> ถ้ำเชี่ยเหว่ย
21801 <<<:>>> เนินป๋อวัง1
21802 <<<:>>> เนินป๋อวัง2
21803 <<<:>>> เนินป๋อวัง3
21804 <<<:>>> เนินป๋อวัง5
21806 <<<:>>> ป่าซิ่นหยาง1
21807 <<<:>>> ป่าซิ่นหยาง2
21808 <<<:>>> ป่าซิ่นหยาง3
21809 <<<:>>> ป่าซิ่นหยาง5
21811 <<<:>>> ค่ายฝานเฉิง1
21812 <<<:>>> ค่ายฝานเฉิง2
21814 <<<:>>> ค่ายฝานเฉิง31
21816 <<<:>>> ป่าอั้วหลง
21817 <<<:>>> ป่าอั้วหลง5
21820 <<<:>>> ค่ายซั่งยง5
21821 <<<:>>> ค่ายซั่งยง1
21822 <<<:>>> ถ้ำในค่ายซั่งยง
21823 <<<:>>> ค่ายซั่งยง2
21824 <<<:>>> ค่ายซั่งยง3
21832 <<<:>>> เนินฉางปัน
21833 <<<:>>> เนินฉางปัน
21834 <<<:>>> เนินฉางปัน5
21846 <<<:>>> ป่าเซี่ยนซาน
21847 <<<:>>> ป่าเซี่ยนซาน1
21848 <<<:>>> ป่าเซี่ยนซาน5
21851 <<<:>>> ค่ายอี๋หลิง1
21852 <<<:>>> ค่ายอี๋หลิง2
21854 <<<:>>> ค่ายอี๋หลิง(กระโจมทหาร)
21855 <<<:>>> ค่ายอี๋หลิง3
21856 <<<:>>> ค่ายอี๋หลิง(ค่ายขุนนาง)
21861 <<<:>>> ทางหัวหยง1
21862 <<<:>>> ทางหัวหยง2
21863 <<<:>>> ทางหัวหยง3
21871 <<<:>>> ค่ายเจียงเซี่ย1
21872 <<<:>>> ค่ายเจียงเซี่ย2
21876 <<<:>>> ค่ายเจียงเซี่ย5
21881 <<<:>>> ป่าเจียงหลิง1
21882 <<<:>>> ป่าเจียงหลิง2
21883 <<<:>>> ป่าเจียงหลิง3
21885 <<<:>>> ป่าเจียงหลิง5
21891 <<<:>>> ป่าไม่เฉิง1
21892 <<<:>>> ป่าไม่เฉิง5

เขตจิงหนันเขตจิงหนัน
Warp (รหัสวาปบอท) Map (แผนที่)
23000 <<<:>>> จิงหนัน
23001 <<<:>>> ประตูเมืองฉางซา
23002 <<<:>>> ถนนใหญ่ฉางซา
23011 <<<:>>> ประตูเมืองหลิงหลิง
23012 <<<:>>> ถนนใหญ่เมืองหลิงหลิง
23041 <<<:>>> หมู่บ้านกุ้ยหยาง
23051 <<<:>>> หมู่ตึกตระไม่เอาไม่พูดลเป้า
23241 <<<:>>> โรงเตี้ยมฉางซา
23401 <<<:>>> แดนหิมพานต์
23421 <<<:>>> เชิงเขาซุ่นหวง
23431 <<<:>>> สุสานหม่าหวางตุย
23501 <<<:>>> ถ้ำหินเขาจิงเหมิน
23530 <<<:>>> ถ้ำอสูรพันหน้า
23551 <<<:>>> เหมืองแร่เขาเค่อหลี่
23801 <<<:>>> ค่ายปาชิว
23806 <<<:>>> ป่าหยุนม่ง
23811 <<<:>>> ช่องเขาหลี่หลิง
23821 <<<:>>> ป่าไหลหยาง
23822 <<<:>>> ป่าไหลหยาง2
23831 <<<:>>> ป่าหลินเฮอ1
23841 <<<:>>> ป่าอี้หยาง1
23851 <<<:>>> ป่าเซียงหนาน
23871 <<<:>>> ค่ายอู่หลิง
23881 <<<:>>> ป่าหยวนหลิง1
23882 <<<:>>> ป่าหยวนหลิง2
23883 <<<:>>> ป่าหยวนหลิง5
23891 <<<:>>> ป่าศิลาชวีหยวน

เขตเหลียงโจว
เขตเหลียงโจว
Warp (รหัสวาปบอท) Map (แผนที่)
24000 <<<:>>> เหลียงโจว
24001 <<<:>>> ประตูเมืองเที่ยนสุ่ย
24002 <<<:>>> ถนนใหญ่เที่ยนสุ่ย
24011 <<<:>>> ประตูเมืองตุนหวง
24012 <<<:>>> ถนนใหญ่ตุนหวง
24106 <<<:>>> หมู่บ้านจิ่วฉวน1
24241 <<<:>>> โรงเตี้ยมเที่ยนสุ่ย
24242 <<<:>>> โรงเตี้ยมตุนหวง
24801 <<<:>>> ทางเดินอวี้เหมิน
24802 <<<:>>> ทะเลทรายอวี้เหมิน
24821 <<<:>>> ป่าลี่เฉิง1
24822 <<<:>>> ป่าลี่เฉิง5
24831 <<<:>>> ทางภูเขาอันติ้ง
24834 <<<:>>> ค่ายอันติ้ง2
24841 <<<:>>> ภูเขาดินเจียถิง1
24842 <<<:>>> ภูเขาดินเจียถิง2
24843 <<<:>>> ภูเขาดินเจียถิง3
24854 <<<:>>> ช่องเขาจีไม่เอาไม่พูด่1
24855 <<<:>>> ช่องเขาจีไม่เอาไม่พูด่2
24856 <<<:>>> ช่องเขาจีไม่เอาไม่พูด่3
24857 <<<:>>> ช่องเขาจีไม่เอาไม่พูด่5
24861 <<<:>>> ค่ายหนานอัน
24871 <<<:>>> ป่าหลินจือ
24881 <<<:>>> ช่องเขาหวงจง1
24882 <<<:>>> ช่องเขาหวงจง2

-ช่องเขาจีกู่        -ค่ายฉีซาน        -เขาเถี่ยหลง        -ป่าหลินจือ        -เขาชั่งฟัง
-ค่ายหนานอัน     -หมู่บ้านจี้เชียน   -เมืองเทียนสุ่ย     -ถ้ำหลินจือ        -ภูเขาดินเจียถิง
-เขาอันติ้ง         -ป่าลี่เฉิง            -ถ้ำตี๋เต้า             -ช่องเขาหวงจง   -เกาะเหนียวเต่า
-เผ่าเชียง          -เหมืองเขาฉีเหลียน    -หมู่บ้านอู่เว่ย       -ทางเดินเจาอู่    -หมู่บ้านจิ่วฉวน
-ทะเลทรายอวี้เหมิน    -เมืองตุนหวง    -ค่ายจวีเหยียน

เขตอี้โจวเขตอี้โจว
Warp (รหัสวาปบอท) Map (แผนที่)
25000 <<<:>>> อี้โจว
25011 <<<:>>> ประตูเมืองหนานเจิ้ง
25012 <<<:>>> ถนนใหญ่หนานเจิ้ง
25041 <<<:>>> ประตูเมืองลั่วเฉิง
25042 <<<:>>> ถนนใหญ่ลั่วเฉิง

-เขาง่อไบ๊        -ป่าหนานกว่าง        -ป่าเจียงหยาง        -เมืองปาจวิ้น        -เมืองเฟิงตู        -ป่าเต๋อหยาง
-ป่าจือจง         -สะพานไว่สุ่ย         -เขาชิงเฉิง             -เมืองเฉิงตู          -ถ้ำเหมียนจู๋       -เขาจิ่นผิง
-ถ้ำชีชง          -หมู่บ้านหลางจ้ง      -ค่ายหลิวจาง         -ฝูสุ่ย                  -ป่าท่าจง           -เมืองลั่วเฉิง
-เนินหงษ์ร่วง   -ค่ายไป๋สุ่ย             -ถ้ำอินผิง              -ด่านเจี้ยนเก๋อ       -ถ้ำกวนเฉิง        -ด่านเจียเหมิง
-ช่องเขาเชี่ยเปี้ยน    -ค่ายเหยียนฉวี    -เมืองไป๋ตี้          -แผนที่ 8 ค่าย      -ด่านหวาโข่ว      -เหมืองถงเหลียง
-เขาติ้งจวิน        -เมืองหนานเจิ้ง        -เขาเทียนต้าง      -ช่องเขาจื่ออู่        -ช่องเขาเสียกู่     -เขาเป่ยซาน
-ด่านหยางผิง


เขตเจียวโจว


-ค่ายจั่วเจิน
-ป่าฝนเจียวจื่อ
-เมืองเจียวจื่อ
-ป่าฝนหลงเปียน
-ป้ายหินหม่าหยวน
-ด่านเจิ้นหนาน
-เหมืองแร่เซี่ยงซาน
-หมู่บ้านเผอหู่
-ป่าไหวอิน
-ถ้ำน้ำตันเอ่อ
-บึงเกาเหลียง
-หมู่บ้านลี่ผู่
-เรือประมงกุ้ยหลิน
-เหมืองแร่กุ้ยซาน
-หมู่บ้านชางอู๋
-ป่ากว่างชิ่น
-ป่าฝนจงซู่
-เมืองพานหวี
-ท่าเรือพานหวี
-บึงหลงชวน
-ถ้ำเจิ่งเฉิง
-ค่ายหนานไห่
-เกาะนิรนาม
-ป่าไผ่จูหยา
-หมู่บ้านฉุงซาน

เกาะอี๋โจว-ภูเขาไฟต้าถุง
-หมู่บ้านข่ายต้าเก๋อ
-ถ้ำอี๋โจว
-ป่าเปยหนาน
-ป่าซีลาหย่า

เขตหลิ่งหนาน-ท่าเรือเขาปู้เหลา
-ป่าฝนเยี่ยฉาง
-เหมืองแร่เสาทองแดง
-ถ้ำยื่อหนาน
-วัดช้างใหญ่
-หมู่บ้านปั่นเจีย
-เมืองฝูหนาน
-ป่าฝนฝูถ่ง
-ถ้ำฝูหนาน
-ถ้ำศิลา
-ชายหาดพัทยา
-หมู่บ้านซีถูอี๋
-บึงซ่าในถ้ำ
-เขาปี่เหลาเค่อ
-ภูเก็ต
-เขาเอ้าลา
-เมืองหลินอี้

เกาจวี้ลี่ (เกาหลี)-ถ้ำฉางไป๋
-ป่าใต้ฟาง
-เผ่ากุ้ยโหลว
-ถ้ำเฉินหาน
-ป่าหม่าหาน
-ดินแดนหิมะไก้หม่า

ญี่ปุ่น-ภูเขาไฟเกาะอิงเต่า
-ถ้ำทะเลญี่ปุ่น
-ป่าม่อหลู
-น้ำพุร้อน
-เสียหม่าไถ่
-ป่าอีเสีย
-ถ้ำโจรสลัดญี่ปุ่น 

นรก-ประตูยมโลก
-หอมองบ้านเกิด
-ป่าสื่ออิน
-กระทะทองแดง
-ถ้ำชิวหลอ
-เขาดาบซากกระบี่
-แท่นกระจกกรรม
-ประตูคลั่งตาย
-ป่ามัจจุราช

สวรรค์-หมู่บ้านเซียน
-ประตูฟ้าทักษิณ
-น้ำพุแดนเซียน
-แดนอิ๋งฮั่ว
-สวนท้อเซียน
-แดนซุ่ยซิง
-ตำหนักสวรรค์
-แดนไท่ไป๋
-ไหล่เขาเซียนอิ่น
-เขาหลิงชวี
-เกาะสวรรค์
-สระสวรรค์
-หอบูชาแดนเซียน
-แดนเฉินซิง
-แกนฟ้าดิน

เขตแดนตะวันตก


เขตหนานจง

Comments