สกิลก่อนจุติ ธาตุลม

สกิลก่อนจุติของตัวละคร TS Online ธาตุลม ครับ


เมื่อดู Skill ระบบลมทั้งหมดจะเป็นประเภทที่พร้อมทั้งรุกและรับ ใน Skill ของคุณสมบัติลม อานุภาพในการโจมตีคนเดียวอาจไม่ เทียบเท่าของคุณสมบัติดินและคุณสมบัติไฟ แต่จะมีอานุภาพในกระบวนท่าโจมตีหลายคนมาก เมื่อยามพบกับศัตรูจำนวนมาก เป็นกระบวนท่าโจมตีที่มีประโยชน์มาก สามารถรวบรัดการศึกได้ ช่วยลดทอนโอกาสได้รับบาดเจ็บ เมื่อใช้ Skill ในการโจมตีของ คุณสมบัติลมต่อศัตรูที่เป็นคุณสมบัติดิน จะก่อให้เกิดอานุภาพในการโจมตีเพิ่มขึ้น บางทีอาจจะโจมตีใส่ศัตรูได้หลายกระบวนท่า กว่าของฝ่ายศัตรู ซึ่งทำให้เห็นประโยชน์ชัดเจน แต่เมื่อใช้กับศัตรูที่เป็นคุณสมบัติไฟจะทำให้พลังในการโจมตีลดลง แล้วถ้าใช้กับ คุณสมบัติลมด้วยกันก็จะไม่มีการลดหรือเพิ่มของพลังโจมตี


แผนผัง Skill ระบบลม


ตารางอธิบาย Skill ระบบลม
ชื่อ Skill คำอธิบาย ขอบเขต SP BASE SK
ลมพายุโจมตี (Wind Control) สกิลโจมตี - สายปัญญา - เวทย์ลมปัญญาอ่อนที่ทุกคนต้องอัพ คนเดียว 9 int 1
ลมสลาตัน (Cyclone) สกิลช่วยเหลือ - ใช้กับฝั่งศัตรู - ยกศัตรูให้ลอย 3 เทิร์น คนเดียว 15 int 3
ลมคลั่ง (Gale) สกิลโจมตี - สายปัญญา - เวทย์ระดับกลาง คนเดียว 23 int 6
ลมพายุร้าย (Hurricane) สกิลโจมตี - สายปัญญา - เวทย์ปัญญาระดับสูงสุดของธาตุลม คนเดียว 30 int 11
ลมม้วนเมฆแยก (Tornado) สกิลโจมตี - สายโจมตี - จับทุ่มเอาหัวปักดิน คนเดียว 40 int 16
โจมตีสลบ (Stun) สกิลโจมตี - สายโจมตี - กระโดดไปตบหัวทำให้สลบไป 3 เทิร์น คนเดียว 31 atk 10
โจมตีต่อเนื่อง (Successive Hits) สกิลโจมตี - สายโจมตี - ฟันแสกหน้า 3 ทีซ้อน คนเดียว 40 atk 13
โจมตีกระจาย (Berserker) สกิลโจมตี - สายโจมตี - กระโดดไปตีศัตรูและตัวข้าง ๆ สามคน 49 atk 16
หลบหลีก (Dodge) สกิลช่วยเหลือ - ใช้กับฝั่งตนเอง - ป้องกันการโจมตี/สกิลสาย Atk 100% คนเดียว 13 - 4
วิชาซ่อนร่าง (Invisible) สกิลช่วยเหลือ - ใช้กับฝั่งตนเอง - หายตัว ไม่สามารถโดนล็อคเป้าได้ คนเดียว 22 - 7
วิชาแบ่งร่าง (Illusion) สกิลช่วยเหลือ - ใช้กับตัวเอง - Copy ร่างตัวเอง เหมือนเราแต่ SP ไม่ลด คนเดียว 38 - 13
วิชาย่อเล็ก (Minify) สกิลช่วยเหลือ - ใช้กับฝั่งศัตรู - ลด Atk/Def ศัตรู คนเดียว 33 - 12
วิชาขยายใหญ่ (Magnify) สกิลช่วยเหลือ - ใช้กับฝั่งตนเอง - เพิ่ม Atk/Def ฝั่งเรา คนเดียว 33 - 12
พลังปราณ (Vigor) สกิลช่วยเหลือ - ใช้กับฝั่งตนเอง - ตีแล้วจาเอา Damage มาเป็น HP คนเดียว 45 - 15

ขอขอบคุณ คุณจูน (X CroSs) แห่ง paradizex.com ที่เรียบเรียงข้อมูลให้เข้าใจง่ายขึ้น
ข้อมูลทั้งหมด มา จาก web site http://ts.asiasoft.co.th/ 
แต่ได้ปรับปรุงเปลี่ยนแปลง เพิ่มเติมเนื้อหาตามเหมาะสม โดยจำนวนเป้าหมาย & sp ที่ใช้นั้น ยึดตามในเกม 
ส่วนสถานะที่มีผลกับ skill นั้น ๆ (atk หรือ int) ไม่มีการรับรอง แค่เขียนจากประสบการณ์จริง Comments