สกิลก่อนจุติ ธาตุน้ำ

สกิลก่อนจุติของตัวละคร TS Online ธาตุน้ำ ครับ

Skill ระบบน้ำส่วนใหญ่เกิดผลในทางรักษาและบำรุงเลือด ดังนั้นเมื่อพิเคราะห์ดูประโยชน์ทั้งหมดของ Skill ระบบน้ำ เรี่ยวแรง ในการโจมตีจะอ่อนแรง ไม่อาจเทียบกับ Skill ของคุณสมบัติอื่นที่มีกระบวนท่าที่มีความรุนแรงในการโจมตีให้ฝึกได้ แต่ลักษณะ การโจมตีของคุณสมบัติน้ำกลับสามารถช่วยผู้เล่นให้พลิกผันเหตุการณ์เลวร้ายในสนามรบได้ ยามสงครามที่ถูกรุมล้อมจะแสดงให้ เห็นถึงความเป็นคุณสมบัติที่สำคัญ ยามเมื่อผู้เล่นใช้ Skill ระบบน้ำโจมตีศัตรูที่มีคุณสมบัติธาตุุไฟ พลังในการโจมตีก็จะเพิ่มขึ้น ทำ ให้ฝ่ายศัตรูเสียพลังมากขึ้น หากใช้โจมตีศัตรูที่มีคุณสมบัติธาตุุดินจะทำให้ประสิทธิภาพในการโจมตีลดลงแต่ว่าสิ่งอื่นๆ ของคุณ สมบัติน้ำที่ไม่ใช่กระบวนท่าโจมตีจะไม่มีผลจากการข่มกัน ในเวลาที่ผู้เล่นจะใช้ขอให้ระมัดระวัง


แผนผัง Skill ระบบน้ำ

ตารางอธิบาย Skill ระบบน้ำ
ชื่อ Skill คำอธิบาย ขอบเขต SP BASE SK
วิชาน้ำโถมท่วม (Submerge) สกิลโจมตี - สายปัญญา - เวทย์น้ำปัญญาอ่อนที่ทุกคนต้องอัพ คนเดียว 8 int 1
กำแพงน้ำแข็ง (Ice Wall) สกิลช่วยเหลือ - ใช้กับฝั่งตนเอง - เพิ่มพลังป้องกัน คนเดียว 11 - 4
วารีคืนพลัง (Stream) สกิลช่วยเหลือ - ใช้กับฝั่งตนเอง - เพิ่ม hp , sp เล็กน้อย คนเดียว 22 int 6
วิชาคืนมาร (Revert) สกิลช่วยเหลือ - ใช้กับฝั่งตนเอง - เพิ่ม sp ขั้นสูง คนเดียว 35 int 8
รักษาบาดเจ็บ (Cure) สกิลช่วยเหลือ - ใช้กับฝั่งตนเอง - เพิ่ม hp ขั้นสูง คนเดียว 35 int 8
คืนมารสุดยอด (Revert All) สกิลช่วยเหลือ - ใช้กับฝั่งตนเอง - เพิ่ม sp ให้ทุกคนฝั่งเรา คนเดียว 40 int 9
สุดยอดการรักษา (Cure All) สกิลช่วยเหลือ - ใช้กับฝั่งตนเอง - เพิ่ม hp ให้ทุกคนฝั่งเรา หลายคน 42 int 9
สลายสภาวะ (Dispel) สกิลช่วยเหลือ - ใช้กับฝั่งตนเอง/ศัตรู - แก้สถานะทุกอย่าง คนเดียว 15 - 12
วิชาฟื้นคืนชีพ (Resurrection) สกิลช่วยเหลือ - ใช้กับฝั่งตนเอง - ชุบชีวิต เลเวลสูงสุดชุบแล้ว HP เต็ม คนเดียว 40 int 12
กระบี่น้ำแข็ง (Ice Sword) สกิลโจมตี - สายปัญญา - เวทย์ระดับเบื้องต้น คนเดียว 12 int 3
น้ำพุทะลวง (Spring) สกิลโจมตี - สายโจมตี - เวทย์สายโจมตีเวทย์เดียวของธาตุน้ำ คนเดียว 18 int 5
น้ำป่า (Flood) สกิลโจมตี - สายปัญญา - เวทย์หมู่ใช้แล้วโดนศัตรูทั้งแถว ห้าคน 26 int 8
ลูกเห็บ (Hailstone) สกิลโจมตี - สายปัญญา - เวทย์หมู่ที่แรงที่สุดของธาตุน้ำ สี่คน 32 int 9
น้ำแข็งปิดคลุม (Freezing) สกิลช่วยเหลือ - ใช้กับฝั่งศัตรู - แช่แข็งศัตรู เลเวลสูงสุดได้ 5 เทิร์น คนเดียว 40 - 16
ละลายน้ำแข็ง (Thaw) สกิลช่วยเหลือ - ใช้กับฝั่งตนเอง - ตามชื่อ คนเดียว 10 - 1


ขอขอบคุณ คุณจูน (X CroSs) แห่ง paradizex.com ที่เรียบเรียงข้อมูลให้เข้าใจง่ายขึ้น
ข้อมูลทั้งหมด มา จาก web site http://ts.asiasoft.co.th/ 
แต่ได้ปรับปรุงเปลี่ยนแปลง เพิ่มเติมเนื้อหาตามเหมาะสม โดยจำนวนเป้าหมาย & sp ที่ใช้นั้น ยึดตามในเกม 
ส่วนสถานะที่มีผลกับ skill นั้น ๆ (atk หรือ int) ไม่มีการรับรอง แค่เขียนจากประสบการณ์จริง 

Comments