สกิลก่อนจุติ ธาตุไฟ

สกิลก่อนจุติของตัวละคร TS Online ธาตุไฟ ครับ


เมื่อเปรียบเทียบกระบวนท่าในการโจมตีของคุณสมบัติไฟกับคุณสมบัติอื่น เห็นได้ชัดว่าพลังทำลายล้างเหนือกว่า แต่ Skill ของ คุณสมบัติทั้งหมดจะเป็นกระบวนท่าโจมตี ไม่มี Skill เกี่ยวกับในด้านการช่วยเหลือให้เรียน ผู้เล่นคุณสมบัติไฟหากแม้นอยากจะ เรียน Skill อื่นที่ไม่ใช่การโจมตี เกรงว่าจะต้องอดทนเรียนรู้ Skill ของคุณสมบัติอื่น Skill ระบบไฟเมื่อใช้กับฝ่ายตรงข้ามที่เป็นคุณ- สมบัติน้ำจะทำให้พลังลดทอนลง ความสูญเสียของศัตรูจะไม่มากนัก เมื่อโจมตีใส่ศัตรูที่เป็นคุณสมบัติลม จะทำให้ความรุนแรงใน การโจมตีเพิ่มมากขึ้น ถ้าหากเป็นคุณสมบัติไฟด้วยกันจะไม่เกิดผลของการลดหรือเพิ่มในความรุนแรงใดๆ


แผนผัง Skill ระบบไฟ
ตารางอธิบาย Skill ระบบไฟ
ชื่อ Skill คำอธิบาย ขอบเขต SP BASE SK
วิชาไฟเพลิง (Arson) สกิลโจมตี - สายปัญญา - เวทย์ไฟปัญญาอ่อนที่ทุกคนต้องอัพ คนเดียว 9 int 1
ไฟร้อนแรง (Blaze) สกิลโจมตี - สายปัญญา - วงเวทย์ไฟ คนเดียว 12 int 3
ลูกไฟ (Fire Ball) สกิลโจมตี - สายปัญญา - Soul Strike !! คนเดียว 22 int 7
ระบำไฟ (Flame Dust) สกิลโจมตี - สายปัญญา - ระบำสะเก็ดไฟ เป็นท่าที่สวยงามท่านึง คนเดียว 30 int 10
ไฟประลัยกัลป์ (Armageddon) สกิลโจมตี - สายปัญญา - ฟ้าผ่าจนเห็นกระดูก คนเดียว 37 int 12
ไฟแท้สมาธิ (Holy Fire) สกิลโจมตี - สายปัญญา - ใช้ไฟเสียบใส่ศัตรู เป็นเวทย์ที่แรงที่สุดในเกม คนเดียว 50 int 16
กงจักรไฟ (Fire Wheel) สกิลโจมตี - สายปัญญา - ท่าปั่นฟรีคิก คนเดียว 22 int 6
กงจักรพายุไฟ (Fire Wheel Blade) สกิลโจมตี - สายปัญญา - ขว้างโอริโอ้ 3 ชิ้น คนเดียว 30 int 10
กงจักรไฟแปดทิศ (Multiple Fire Wheels) สกิลโจมตี - สายปัญญา - กระตุกกงจักรไฟขนาดใหญ่ คนเดียว 37 int 13
ไฟกวาดปฐพี (Inferno) สกิลโจมตี - สายปัญญา - เวทย์หมู่ไฟที่แรงที่สุด ทุกคน 60 int 16
ธนูไฟ (Fire Arrow) สกิลโจมตี - สายปัญญา - ยิงธนูใส่ศัตรูและตัวข้าง ๆ สามคน 15 int 4
รวมจิตโจมตี (Critical Hit) สกิลโจมตี - สายโจมตี - กระโดดเสียบศัตรู คนเดียว 24 atk 7
กระบี่ไฟบิน (Fire Sword) สกิลโจมตี - สายโจมตี - ใช้กระบี่ไฟฟันศัตรู คนเดียว 30 atk 9
สะบั้นไฟคลั่ง (Wild Fire Chop) สกิลโจมตี - สายปัญญา - Sonic boom !! หกคน 46 int 12
รุ้งขาวทะลุตะวัน (Rainbow Crossing Sun) สกิลโจมตี - สายโจมตี - ลูกข่างไฟ ท่าโจมตีที่แรงที่สุดในเกม คนเดียว 50 atk 16


ขอขอบคุณ คุณจูน (X CroSs) แห่ง paradizex.com ที่เรียบเรียงข้อมูลให้เข้าใจง่ายขึ้น
ข้อมูลทั้งหมด มา จาก web site http://ts.asiasoft.co.th/ 
แต่ได้ปรับปรุงเปลี่ยนแปลง เพิ่มเติมเนื้อหาตามเหมาะสม โดยจำนวนเป้าหมาย & sp ที่ใช้นั้น ยึดตามในเกม 
ส่วนสถานะที่มีผลกับ skill นั้น ๆ (atk หรือ int) ไม่มีการรับรอง แค่เขียนจากประสบการณ์จริง 
Comments