สกิลก่อนจุติ ธาตุดิน

สกิลก่อนจุติของตัวละคร TS Online ธาตุดิน ครับ 

 
Skill ของคุณสมบัติดิน มีความเกี่ยวพันกับดินไม้มากกว่าครึ่ง กระบวนท่าโจมตีอันรุนแรงร้ายกาจที่ปล่อยออกมา แม้ Skill ส่วน ใหญ่จะเป็นกระบวนท่าโจมตี แต่เมื่อฝึกฝนจนถึงระดับสูงสุดขั้นสุดท้ายแล้ว จะทำให้ผู้เล่นมีพลังป้องกันกล้าแข็งเหมือนมีกำแพง ทองแดงผนักเหล็กป้องกันเอาไว้ Skill ของคุณสมบัติดิน เมื่อใช้กับศัตรูที่เป็นคุณสมบัติน้ำแล้ว จะเพิ่มระดับพลังโจมตี สูญเสีย เลือดของศัตรูจะมากกว่าค่าปกติ แต่ถ้าใช้ Skill ของระบบดินกับศัตรูที่เป็นคุณสมบัติลม จะลดระดับพลังโจมตี กลับเป็นฝ่ายเสียเปรียบในการต่อสู้ การใช้ Skill ของระบบดินโจมตีศัตรูที่เป็นคุณสมบัติดินเหมือนกัน จะไม่มีการลดหรือเพิ่มระดับการโจมตีแต่ อย่างใด


แผนผัง Skill ระบบดิน

ตารางอธิบาย Skill ระบบดิน
ชื่อ Skill คำอธิบาย ขอบเขต SP BASE SK
วิชาศิลาร่วง (Falling Rock) สกิลโจมตี - สายปัญญา - เวทย์ดินปัญญาอ่อนที่ทุกคนต้องอัพ คนเดียว 9 int 1
ท่อนไม้โจมตี (Rolling Tree) สกิลโจมตี - สายปัญญา - เอาไม้ตีหัว คนเดียว 13 int 3
ปิศาจต้นไม้ (Tree Spirit) สกิลช่วยเหลือ - ใช้กับศัตรู - เวทย์กักศัตรู 3 เทิร์น  พร้อมลดเลือดนิดหน่อย คนเดียว 18 - 6
ฟันใต้ดิน (Eartheeth) สกิลโจมตี - สายโจมตี - เวทย์โจมตีท่าเดียวของธาตุดิน คนเดียว 28 atk 9
ม่านคุ้มกัน (Aura) สกิลช่วยเหลือ - ใช้กับฝั่งตนเอง - ป้องกันการโจมตีได้ทุกอย่าง แต่กันจับไม่ได้ คนเดียว 33 - 12
สลายคุ้มกัน (Dispel Aura) สกิลช่วยเหลือ - ใช้กับฝั่งตนเอง/ศัตรู - ตามชื่อ คนเดียว 10 - 1
กระจก (Mirror) สกิลช่วยเหลือ - ใช้กับฝั่งตนเอง - สะท้อนการโจมตีทั้งหมดกลับไป คนเดียว 40 - 18
สลายกระจก (Dispel Mirror) สกิลช่วยเหลือ - ใช้กับฝั่งตนเอง/ศัตรู - ตามชื่อ คนเดียว 10 - 1
กับดัก (Trap) สกิลโจมตี - สายปัญญา - เรียกไม้ไผ่มาจิ้มๆ คนเดียว 14 int 3
ยิงก้อนหิน (Trowing Stones) สกิลโจมตี - สายปัญญา - เรียกรถยิงหินมายิงใส่ศัตรู สามคน 22 int 7
หินถล่ม (Rolling Stone) สกิลโจมตี - สายปัญญา - กลิ้งหินทับศัตรูและขุนพล สองคน 34 int 10
ไท่ซานกดอัด (Falling Mountain) สกิลโจมตี - สายปัญญา - เวทย์เดี่ยวที่แรงที่สุดของธาตุดิน คนเดียว 40 int 14
ทรายบิน(Sandstorm) สกิลโจมตี - สายปัญญา - เวทย์กลุ่มที่ค่อนข้างแรง สี่คน 38 int 10
หมื่นม้าทะยาน (Surge) สกิลโจมตี - สายปัญญา - เอาม้าเหยียบศัตรูทั้งจอ ทุกคน 45 int 14
ฟ้าถล่มดินแยก (Earthquark) สกิลโจมตี - สายปัญญา - เวทย์หมู่ที่แรงที่สุดน่าเล่นกว่าหมื่นม้า ทุกคน 50 int 18


ขอขอบคุณ คุณจูน (X CroSs) แห่ง paradizex.com ที่เรียบเรียงข้อมูลให้เข้าใจง่ายขึ้น
ข้อมูลทั้งหมด มา จาก web site http://ts.asiasoft.co.th/
แต่ได้ปรับปรุงเปลี่ยนแปลง เพิ่มเติมเนื้อหาตามเหมาะสม โดยจำนวนเป้าหมาย & sp ที่ใช้นั้น ยึดตามในเกม
ส่วนสถานะที่มีผลกับ skill นั้น ๆ (atk หรือ int) ไม่มีการรับรอง แค่เขียนจากประสบการณ์จริงComments