QP02 - อัญเชิญ น้ำ


เควสหญิงประหลาดได้รับบาดเจ็บ (อัญเชิญเทพวารี)

เควส หญิงประหลาดได้รับบาดเจ็บ
เงื่อนไข ผู้เล่นธาตุน้ำเลเวล30ขึ้นไป
สถานที่ เมืองเป๋ยไห่ เขตซิงโจว
รางวัล สกิลอัญเชิญเทพวารี

ขั้นตอน
1. ไปที่เมืองเป๋ยไห่ คุยกับทหารยามเป๋ยไห่
2. ไปที่ถ้ำโจรสลัดเผิงไหล เดินไปด้านในถ้ำ
3. คุยกับเทพวารีสาวมีการต่อสู้กับเทพวารีสาว และทูตเทพภัยแล้ง สู้เสร็จรับรางวัล
- เทพวารีสาว ธาตุน้ำ เลเวล 120 จำนวน 1 ตัว
- ทูตเทพภัยแล้ง ธาตุน้ำ เลเวล 65 จำนวน 4 ตัว


Credit :: TS Online  

Comments