QC06 - วิชาสุดยอดหลอมรวมเควสสายตาของโจผี (สกิลสุดยอดหลอมรวม)


เควส สายตาของโจผี
เงื่อนไข ระดับ30ขึ้นไป, วิชาปรุงยาระดับ10,วิชาหล่อหลอมระดับ10, วิชาหลอมสร้างระดับ5
สถานที่ หอนกยูง เมืองเยี่ยเฉิง เขตจี้โจว
รางวัล สกิลสุดยอดหลอมรวม

ขั้นตอน
1. คุยกับกัวนี่หวัง
2. ไปหาเติ้งจั่น ที่หน้าหอสมรส
3. ไปคุยกับกัวนี่หวังใหม่ จะต้องหา เม็ดเหล็กพอใช้ เม็ดเหล็กอ่อน เม็ดเหล็กขาว อย่างล่ะ 1 ชิ้น
4. ได้ของครบกลับไปคุยกับกัวนี่หวัง
5. ไปหาโจผีคุย กัวนี่หวังจะออกมาให้รางวัล


Credit :: TS Online 


Comments