QC03 - วิชาปรุงยา


เควสคนบนเขาสวีอู๋


เควส คนบนเขาสวีอู๋
เงื่อนไข เลเวล 10 ขึ้นไป
สถานที่ เขาสวีอู๋ เขตอิวโจว
รางวัล สกิลปรุงยา

ขั้นตอน
- คุยกับยอคคนเขาสวีอู๋ นำบันทึกเหมาซานไปให้จะได้รับสกิลปรุงยา (บันทึกเหมาซานมีขายที่ร้านอุปกรณ์จัวจวิ้นหรือทำเควสได้)


Credit :: TS Online 

Comments