QC02 - วิชาขุดแร่


เควสผู้เร้นกายแห่งจงหนาน


เควส ผู้เร้นกายแห่งจงหนาน
เงื่อนไข -
สถานที่ เมืองฉางอัน เขตกวนจง
รางวัล สกิลขุดแร่

ขั้นตอน
1. คุยกับหลี่เหมิง นำยันต์ศิลาร่วง1ใบ ไปให้เขา (ซื้อได้จากเมือเยี่ยเฉิง)
2. จะต้องหา หญ้าแมวระทม 49 ต้น (ดร็อปที่ป่าจื่ออู่)
3. ได้ของครบแล้วไปหาเร้นกายจงหนาน ที่เขาจงหนานรับรางวัล


Credit :: TS Online 

Comments