QM12 - วิชาขี่สัตว์ขั้นสูง (ขี่ช้าง)


เควสสกิลฝึกสัตว์

เควส สกิลฝึกสัตว์
เงื่อนไข เลเวล 65 ขึ้นไป
สถานที่ ที่ว่าการเมืองเจี้ยนเยี่ย เขตเจียงตง
รางวัล สกิลขี่สัตว์ขั้นสูง

ขั้นตอน
1. คุยกับจางเจาที่ว่าการเมืองเจี้ยนเยี่ย
2. ไปป่าตานหยางชั้น2 คุยกับคนเลี้ยงช้าง (ช้างจะเข้ากลุ่มเราด้วย)
3. ไปหอนกยูงเยี่ยเฉิงคุยกับโจโฉ ต้องหาของ
- ตราชั่ง อยู่ในห้องของกัวนี่หวัง
- ก้อนหินกลม
4. คุยกับหลิวเยี่ย ที่หอนกยูง

**ปล. ช้างสามารถจับได้ที่ป่าไหวอัน ชั้น 2 เลเวล 120 ผู้ที่จะจับและขี่ได้ต้องมีสกิลมาก่อน


Credit :: TS Online  

Comments