QM09 - สกิลร้อยก้าวผ่าตะวัน (วิชายิงธนู)


เควสฮองตงร้อยก้าวผ่าตะวัน

เควส ฮองตงร้อยก้าวผ่าตะวัน
เงื่อนไข เลเวล15ขึ้นไป
สถานที่ ค่ายหยุนหม่ง เขตจิงหนัน
รางวัล สกิลร้อยก้าวผ่าตะวัน

ขั้นตอน
1. คุยกับเตียวหุย
2. ไปหาฮองตง ที่เมืองเจียงหลิง พูดคุยตอบคำถาม 3 2 4 2
3. หาธนูโค้งระดับ20ไปให้ฮองตง
4. กลับไปหาเตียวหุย รับรางวัล


Credit :: TS Online 


Comments