QM06 - วิชาสลายพิษ


เควสวิชาแก้พิษของฮัวโต๋


เควส วิชาแก้พิษของฮัวโต๋
เงื่อนไข -
สถานที่ ป่าอันเล่อ เขตเจียงตง
รางวัล สกิลสลายพิษ

ขั้นตอน
1. คุยกับหมอฮัวโต๋
2. ไปที่เผ่าซั่งเหยา หาช่างไม้สวี นำหญ้าโซ่ว1ชิ้นไปให้ (หาได้ที่ค่ายผอหยาง)
3. จากนั้นกลับไปหาฮัวโต๋ ต้องหากิ่งหลิว1ชิ้นมาให้ (หาได้ที่ค่ายอวี้จาง ชื่อทหารเกราะดำ)
4. ได้ของครบแล้วไปที่เขาจิงเซี่ยนให้เสี่ยวหมิน
5. จากนั้นกลับไปหาฮัวโต๋ ต้องหาต้นโอ๊ค มาอีก 5 ชิ้น(หาได้ที่เขาซีไซ)
6. ได้ของแล้วให้ไปที่เผ่าเจี้ยนอัน หาผู้เฒ่าสวี
7. กลับไปหาฮัวโต๋รับรางวัล

Credit :: TS Online


 
Comments