QM05 - วิชาปล่อยพิษ


เควสเทพดาวอัคคีธรรมผู้มีนิสัยประหลาด


เควส เทพดาวอัคคีธรรมผู้มีนิสัยประหลาด (ทางเลือกที่ 1 สู้กับดาวอัคคีธรรม)
เงื่อนไข -
สถานที่ หมู่บ้านอิ่งชวน เขตเหยี่ยนโจว
รางวัล สกิลปล่อยพิษ

ขั้นตอน
1. คุยกับหญิงทอไหม
2. ไปหน้าเมืองสวีโจว คุยกับยายเฒ่าเสิ่น
3. ไปหาหมีจู ที่เสี่ยวเพ่ย จะอยู่ในบ้าน คุยแล้วตอบข้อ 1 จะมีการต่อสู้
- ดาวอัคคีธรรม ธาตุไฟ เลเวล 185 จำนวน 1 ตัว
- ปาโต้เยามาร ไม่มีธาตุ เลเวล 155 จำนวน 2 ตัว
4. สู้เสร็จคุยกับหมีจู ดาวอัคคีธรรมจะให้รางวัล


Credit :: TS Online

Comments