QM04 - วิชาขี่ม้า


เควสวิชาขี่ม้า


เควส วิชาขี่ม้า
เงื่อนไข เลเวล30+
สถานที่ เมืองจัวจวิ้น เขตอิวโจว
รางวัล สกิลขี่ม้า

ขั้นตอนที่ต้องผ่าน เควสสาบานเป็นพี่น้องที่สวนดอกท้อ
1. คุยกับจางซื่อผิง เพื่อรับเควส
2. เว้นที่ว่างขุนพล 2 ช่อง คุยกับเตียวหุยที่บ้านเตียวหุย
3. ไปหา ตูอิ๋วชั่วที่ หน้าที่ว่าการจะมีสู้ สู้เสร็จกดคุยอีกรอบ
4. กลับไปคุยเตียวหุย ได้เตียวหุยเข้ากลุ่ม จากนั้นไปบ้านกวนอูคุย จะได้กวนอูเข้ากลุ่ม
5. ไปหาจางซื่อผิง คุยแล้วจะได้มีดสั้นมา 1 เล่ม
6. ไปหาเล่าปี่ กวนอูและเตียวหุยจะออกจากกลุ่ม และจะได้ปลอกแขน1อัน เป็นอันเสร็จ

ขั้นตอนทำเควสขี่ม้า
1. รับเควสกับจางซื่อผิง เค้าจะบอกให้เราไปหาของ2อย่าง ได้แก่ กระจกทองแดง กับ คัมภีร์ปิ่งหยวน
2. ไปที่เมืองหิมะเหลียวตง หมู่บ้านวังผิง คุยกับปิ่งหยวน
3. ไปที่เมืองเซียงผิง กดคุยที่ป้ายประกาศหน้าเมือง ไปที่ว่าการ (เว้นขุนไว้1 ช่อง) จะมีการต่อสู้ เสร็จจะมีขุนเข้ามา1ตัว
4. กลับไปคุยกับปิ่งหยวน จะได้รับคัมภีร์
5. ไปที่หมู่บ้านอิ่งชวน ในกระท่อมหญ้า ที่เขตเหยี่ยนโจว คุยกับซือหม่าฮุย
6. ไปที่ป่าหยางเฉิง เขตเหยี่ยนโจว คุยกับเสี่ยวหลิว สู้กับ
- อู่สี ธาตุน้ำ LV86 - ต้วนเวย ธาตุไฟ LV83
- ทหารหาญหมีเหิน ธาตุไฟ LV89 /4คน
7. จากนั้นไปด้านในแม็บจะมีกระโจมอยู่ ให้เข้าไปในค่ายทหาร คุยกับทหาร สู้กับ
- หวางฟาง ธาตุไฟ LV75 - หลี่เหมิง ธาตุดิน LV83
- หลี่หยู ธาตุดิน LV106 - หูเฟิง ธาตุน้ำ LV82
- เกาซั่ว ธาตุลม LV87 - ทหารหาญหมีเหิน ธาตุไฟ LV89 /4คน
8. กลับไปคุยกับซือหม่าฮุย จะได้รับกระจกทองแดง
9. กลับไปที่เมืองจัวจวิ้น (เมือง1) คุยกับจางซื่อผิง
เขาจะให้จับม้าห้าวหาญมา 1 ตัว (สามารถไปจับที่หมู่บ้านโหลวซาง ข้างบนของเมืองจัวจวิ้น)
10. จากนั้นกลับมาคุยกับจางซื่อผิง ก็จะได้รับสกิลขี่ม้า


Credit :: TS Online 

Comments