QM02 - วิชาค้าขาย


เควสผู้เฒ่าบ้านโหลวซาง


เควส ผู้เฒ่าบ้านโหลวซาง
เงื่อนไข ผ่านเควสการทดสอบของเจี่ยนย่ง
สถานที่ หมู่บ้านโหลวซาง เขตอิวโจว
รางวัล สกิลค้าขาย

ขั้นตอน
1. คุยกับผู้เฒ่าหลี่
2. หา เนื้อสับ 2 ชิ้น กับไส้ผักคื่นช่าย 1 ชิ้น ได้แล้วกลับไปคุยกับผู้เฒ่าหลี่รับรางวัล


Credit :: TS Online

Comments