QB14 - ตราหมีน้อยR


เควส ตราหมีน้อยR

เควส อัพเกรดตราหมีน้อย
เงื่อนไข ผ่านเควส ===>>> ชุดหมีน้อย และมีตราหมีน้อย
สถานที่ หมู่บ้านซินเหยี่ย เขตจิงเป่ย
รางวัล ตราหมีน้อยR (อัพเกรดตราชุดหมีน้อย)

ขั้นตอน
1.ไปหมู่บ้านซินเหยี่ย เขตจิงเป่ย เข้าบ้านขวาสุด คุยกับอาใหญ่เถียน เค้าจะให้เราหาของ 2 อย่าง
- ผ้าหลากสี เก็บที่บ้านหลิวฉี เมืองเซียงหยาง จะอยู่ในหีบ
- กล้วยไม้เหวิน ที่เมืองเซียงหยาง จากที่เราเก็บผ้าหลากสีที่บ้านหลิวฉีแล้ว ในเมืองให้ไปทางซ้าย
ทางที่จะไปถันซีตรงฉากที่เป็นสะพานข้ามแม่น้ำจะมีกล้วยไม้เหวินอยู่
2. นำของทั้ง 2 อย่าง พร้อมตราหมีน้อยไปหาอาใหญ่เถียน แล้วเขาจะอัพเกรดเป็นตราหมีน้อยR ให้กับเรา


Credit :: COMPGAMER NEWS


Comments