QB05 - ชุดแรคคูน


เควส สุ่ม ตราแรคคูณ, เข็มกลับเพชรหยก+sp40

เควส คั่นเจ๋อยอดคนด้านดวงดาว
เงื่อนไข -
สถานที่ หมู่บ้านจู้หลอ เขตเจียงตง
รางวัล แผนที่ดาวใต้
ขั้นตอน
1. คุยกับคั่นเจ๋อ เลือกช่วยเหลือ แล้วสู้กับโจร
2. คุยกบคั่นเจ๋อ นำบันทึกดวงดาวไปส่งให้หวีจี๋
3. ไปเมืองอู๋จวิ้นเข้าไปคุยกับท่านฟ่านแล้วหวีจี๋จะโผล่ออกมา
4. หาของ 3 อย่าง
- ผงแม่เหล็ก 1 ชิ้น (ขุดจากเหมืองแร่ที่ภูเขาดินเซี่ยพี)
- เศษทองแดง 3 ชิ้น (ตีแต่ที่ถ้ำเทพปีศาจ)
- ไม้สนดำ 5 ท่อน (ตีดรอปที่ป่าเฉาเกอ เขตจี้โจว)
5. ครบแล้วนำไปให้หวีจี๋จะได้ มาตรฟ้า
6. นำมาตรฟ้ากลับมาให้คั่นเจ๋อ จะได้รับ "แผนที่ดาวใต้"

เควส แผนที่ทะเลอี๋โจวในตำนาน
เงื่อนไข -
สถานที่ หมู่บ้านตงจื้อ เขตเจียงตง
รางวัล แผนที่อี๋โจว
ขั้นตอน
1. คุยกับเสียเอ้อเกอ แล้วจะให้ไปช่วยคู่หมั้นของเขา
2. ไปหมู่บ้านหย่งหนิง คุยกับจ้าวโจรสลัด แล้วสู้จนชนะ
3. กลับไปหาเสียเอ้อเกอ แล้วได้รับรางวัล

เควส ช่วยหลู่ซือหาของหมั้น
เงื่อนไข
-
สถานที่ ถ้ำอี๋โจว เกาะอี๋โจว
รางวัล กุญแจกระดูก
ขั้นตอน
1. คุยกับหลู่ซือในถ้ำอี๋โจว
2. เดินต่อไปในถ้ำ คุยกับปิงปิง ตอบคำถาม 1,3,2 เมื่อตอบครบจะได้ของหมั้นหมาย
3. กลับไปคุยกับหลู่ซือ จะได้รับ กุญแจกระดูก

เควส ชายไร้รักแต่หญิงมีใจ
เงื่อนไข
-
สถานที่ หมู่บ้านเสียหม่าไถ เกาะญี่ปุ่น
รางวัล (สุ่ม) ตราแรคคูณ, เข็มกลับเพชรหยก+sp40
ขั้นตอน
1. นำแผนที่ดาวใต้, แผนที่อี๋โจว, กุญแจกระดูก มาด้วย
2. คุยกับหมีหม่าเซิง จะให้ช่วยตามพี่ชายกลับมา (เว้นที่ว่างขุนพล1ที่)
3. ไปยังถ้ำทะเลญี่ปุ่น เดินหาคนจับหอยกาบ นำแผนที่อี๋โจวและแผนที่ดาวใต้ให้เขา
4. เดินออกจากถ้ำด้านล่างออกมาแผนที่ใหญ่ ไปภูเขาไฟเกาะอิงเต่า
5. เดินไปสุดทางจะพบบ้านหลังหนึ่งมีฟูหวีหมานเฝ้าอยู่ เดินเข้าประตูไปแล้วสู้
6. ชนะแล้วกดที่ประตูแล้วจะใช้กุญแจกระดูกไขเข้าไป จะพบกับโตวหม่าหู
7. คุยกับโตวหม่าหูแล้วมีมี่จะปรากฎตัวออกมาสู้ พร้อมปีศาจฟักทอง และมารเล็บเขียว
8. ชนะแล้วโตวหม่าหูจะเขากลุ่ม นำกลับไปคุยกับหมีหม่าเซิงที่เสียหม่าไถ แล้วได้ของรางวัล


Credit :: CM-ดาวไร้ลักษณ์ จาก TS Online 


Comments