QB03 - เข็มกลัดนามตััง (sp+20)


เควสช่วยหมีจูเข้าเมือง

เควส ช่วยหมีจูเข้าเมือง
เงื่อนไข -
สถานที่ เมืองเป๋ยไห่ เขตชิงโจว
รางวัล เข็มกลัดนามตัง (sp+20)

ขั้นตอน
1.คุยกับหมีจูที่ประตูเมืองเป๋ยไห่ (เว้นที่ว่างขุนพล 1 ช่อง)
2.เดินเข้าประตูเมืองจะมีการต่อสู้เพื่อฝ่าประตูเมือง
- อู่อันกั้ว ธาตุดิน LV79 - ทหารศึกเป๋ยไห่ ธาตุดิน LV25/2คน
3.ไปคุยกับข่งหยง บนถนนเมืองเป๋ยไห่ รับของรางวัล


Credit :: TS Online  

Comments