QB02 - หูฟัง (ได้ยินเสียงคุยทั้งหมด)


เควส MP3 ประหลาด

เควส MP3 ประหลาด
เงื่อนไข เลเวล 30 ขึ้นไป และผ่านเควสการทดสอบของเจี้ยนย่ง (สกิลสอดแนม)
สถานที่ เมืองจัวจวิ้น เขตอิวโจว
รางวัล หูฟัง

ขั้นตอน
1.คุยกับเจี้ยนย่ง จะมีให้ตอบคำถาม ให้ตอบ1 จะมีการต่อสู้ 2 ครั้ง
- เจี้ยนย่ง ธาตุลม LV41


Credit :: TS Online 


Comments