QB01 - ตราปราบพินาศ (hp+5)


เควสไปสมัครเป็นทหาร

เควส ไปสมัครเป็นทหาร
เงื่อนไข -
สถานที่ เมืองจัวจวิ้น เขตอิวโจว
รางวัล ตราปราบพินาศ (hp+5)

ขั้นตอน
1.คุยป้ายประกาศฝาผนังกำแพงหน้าเมืองจัวจวิ้น
2.จะมีการคุยกับทหารศึกอิวโจวหน้าเมือง คุยเสร็จจะมีการสู้
- ทหารศึกอิวโจว LV2/2คน


Credit :: TS Online  

Comments