รูปขุนพลจุติ ธาตุลม - New

รูปจุติขุนพล ธาตุลมครับ บางตัวอาจจะไม่ครบ พยามให้ได้เยอะที่สุดแล้วครับ

กดปุ่มค้นหาเอานะครับ ชื่อของขุนพลจะสะกดถูกต้อง ตามอักขระจริง ในระบบข้อมูลของเกมส์เซิร์ฟเวอร์ไทยครับ

ส่วนสถานที่จับนั้น ตัวไหนที่ผมไปจับบ่อยๆ ผมจะลงสถานที่ แล้วก็เลขวาปบอทไปจับให้ครับ
หวังว่าข้อมูลหน้านี้จะเป็นประโยชน์ต่อชาว TS Taiwan ทุกท่านนะครับ ^____^

Credit: ข้อมูลเดิมจาก TsLandz.com ผมปรับแต่งรูปแบบ และเพิ่มเติมข้อมูลการนำเสนอให้ดูเข้าใจง่ายขึ้นครับ

ปล. ใครจะเอาข้อมูลในหน้านี้ไปลงที่อื่น ผมไม่ว่าครับ แต่ช่วยลิงค์เครดิตกลับมา URL หน้านี้ด้วยครับ


 เลเวล 37 - หมีจู ( Mi Zhu ) || สถานที่จับ : 

 เลเวล 41 - เจี่ยนยง ( Jian Yong ) || สถานที่จับ : 

 เลเวล 42 - เมิ่งกงเวย ( M.GongWei ) || สถานที่จับ : 

 เลเวล 44 - หมีฟาง ( Mi Fang ) || สถานที่จับ : 

 เลเวล 46 - ซุนเฉียน ( Sun Qian ) || สถานที่จับ : 

 เลเวล 51 - นักพรตอี้อิว ( PriestBlue ) || สถานที่จับ : 

 เลเวล 51 - นั่วลี่, น่าลี่ ( Na Li ) || สถานที่จับ : 

 เลเวล 55 - หานจง ( Han Zhong ) || สถานที่จับ : 

 เลเวล 61 - จางซิว ( ZhangXiu ) || สถานที่จับ : 

 เลเวล 61 - เฉินเจิ้น ( ChenZhen ) || สถานที่จับ : 

 เลเวล 68 - หลี่ฟ่าน ( LuFan ) || สถานที่จับ : 

 เลเวล 69 - ไป๋เย่า ( Bai Rao ) || สถานที่จับ : 

 เลเวล 70 - หม่าหยวนอี้ ( Ma Yuan Yi ) || สถานที่จับ : 

 เลเวล 74 - หวางฝู่ ( WangFu ) || สถานที่จับ : 

 เลเวล 74 - หลี่อี้ ( LuYi ) || สถานที่จับ : 

 เลเวล 75 - เซี่ยงหล่าง ( XiangLang ) || สถานที่จับ : 

 เลเวล 77 - จ้าวเล่ย ( ZhaoLei ) || สถานที่จับ : 

 เลเวล 77 - อีจี๋ ( YiJi ) || สถานที่จับ : 

 เลเวล 78 - จงอวี้ ( Zong Yu ) || สถานที่จับ : 

 เลเวล 81 - จางหนาน ( ZhangNan ) || สถานที่จับ : 

 เลเวล 82 - เฉินซื่อ ( Jiang Wei ) || สถานที่จับ : 

 เลเวล 82 - เฝิงสี ( FengXi ) || สถานที่จับ : 

 เลเวล 82 - อู๋หลัน ( WuLan ) || สถานที่จับ : 

 เลเวล 84 - หลิวเฟิง ( LiuFeng ) || สถานที่จับ : 

 เลเวล 85 - จูเก่อจิน ( ZhugeJun ) || สถานที่จับ : 

 เลเวล 86 - ฝูควง ( FuKuang ) || สถานที่จับ : 

 เลเวล 86 - เฟ่ยกวน ( FeiGuan ) || สถานที่จับ : 

 เลเวล 86 - หลันมู่ลัวนา ( LanmuLuona ) || สถานที่จับ : 

 เลเวล 87 - หยางหง ( YangHong ) || สถานที่จับ : 

 เลเวล 87 - ฮั่วจวิ้น ( HuaJun ) || สถานที่จับ : 

 เลเวล 88 - เลี่ยวฮั่ว ( LiaoHua ) || สถานที่จับ : 

 เลเวล 88 - หนิวจิน ( NieJin ) || สถานที่จับ : 

 เลเวล 88 - หม่านฉ่ง ( ManChong ) || สถานที่จับ : 

 เลเวล 89 - เฉินเต้า ( ChenDao ) || สถานที่จับ : 

 เลเวล 89 - อู๋ปัน ( WuBan ) || สถานที่จับ : 

 เลเวล 90 - จางอี้ ( ZhangYu ) || สถานที่จับ : 

 เลเวล 91 - เซี่ยงฉ่ง ( XiangChong ) || สถานที่จับ : 

 เลเวล 91 - เซี่ยหยวน ( SheYuan ) || สถานที่จับ : 

 เลเวล 91 - หลี่ฮุย ( LiHui ) || สถานที่จับ : 

 เลเวล 91 - อ้วนฮ่วน ( YuanHuan ) || สถานที่จับ : 

 เลเวล 92 - จางนี่ ( ZhangYi ) || สถานที่จับ : 

 เลเวล 92 - โจวชาง ( ZhouChang ) || สถานที่จับ : 

 เลเวล 92 - เปยหนูหมู่หลี ( SlaveMuLi ) || สถานที่จับ : 

 เลเวล 93 - จางจี้ ( ZhangJi ) || สถานที่จับ : 

 เลเวล 93 - เจิ้งตู้ ( Zheng Du ) || สถานที่จับ : 

 เลเวล 93 - ต้าเฉียว ( Da Qiao ) || สถานที่จับ : 

 เลเวล 93 - เลี่ยวลี่ ( LiaoLi ) || สถานที่จับ : 

 เลเวล 94 - ซื่ออู่ ( ShiWu ) || สถานที่จับ : 

 เลเวล 94 - ต่งเหอ ( Dong He ) || สถานที่จับ : 

 เลเวล 95 - อ้วนเสี้ยว ( Yuan Shao ) || สถานที่จับ : 

 เลเวล 96 - หวงฉวน ( HuangQuan ) || สถานที่จับ : 

 เลเวล 96 - หาวผู่ ( HaoPu ) || สถานที่จับ : 

 เลเวล 96 - กวนอิ๋นผิง ( G.YinPing ) || สถานที่จับ : 

 เลเวล 98 - ฝูหลัว ( FuLuo ) || สถานที่จับ : 

 เลเวล 98 - อู๋อี้ ( WuYi ) || สถานที่จับ : 

 เลเวล 100 - หม่าเถี่ย ( Ma Tie ) || สถานที่จับ : 

 เลเวล 102 - หม่าซิว ( Ma Xiu ) || สถานที่จับ : 

 เลเวล 102 - หม่าซู่ ( MaSu ) || สถานที่จับ : 

 เลเวล 103 - ผางเต๋อกง ( PangDeGong ) || สถานที่จับ : 

 เลเวล 104 - กวนผิง ( Guan Ping ) || สถานที่จับ : 

 เลเวล 104 - จังป้า ( ZhangBa ) || สถานที่จับ : 

 เลเวล 104 - เตี๋ยเอ๋อ ( DieEr ) || สถานที่จับ : 

 เลเวล 105 - ซื่อเซี่ย ( ShiXie ) || สถานที่จับ : 

 เลเวล 105 - ท่าตุ้น ( TaDun ) || สถานที่จับ : 

 เลเวล 105 - หม่าเถิง ( Ma Teng ) || สถานที่จับ : 

 เลเวล 106 - เผิงยั่ง ( Peng Yang ) || สถานที่จับ : 

 เลเวล 106 - เซี่ยกุยหนี ( XieGuiNi ) || สถานที่จับ : 

 เลเวล 107 - ฟู่ถง ( FuTong ) || สถานที่จับ : 

 เลเวล 112 - ซี่จื้อไฉ ( XiZhiCai ) || สถานที่จับ : 

 เลเวล 112 - หวงเย่อิง ( H.YueYing ) || สถานที่จับ : 

 เลเวล 113 - ไล่กง ( LaiGong ) || สถานที่จับ : 

 เลเวล 114 - ซือหม่าฮุย, สุมาเจียว ( SimaHui, SimaZao ) || สถานที่จับ : 

 เลเวล 115 - โจสิด ( Cao Zhi ) || สถานที่จับ : 

 เลเวล 115 - เฉิงผู่ ( Cheng Pu ) || สถานที่จับ : 

 เลเวล 115 - เมิ่งต๋า ( MengDa ) || สถานที่จับ : 

 เลเวล 115 - ซีน่าผอตี้ ( SinaPodi ) || สถานที่จับ : 

 เลเวล 117 - ชีซี ( Xu Shu ) || สถานที่จับ : 

 เลเวล 118 - หวางผิง ( WangPing ) || สถานที่จับ : 

 เลเวล 120 - เกียงอุย ( JianWan ) || สถานที่จับ : 

 เลเวล 121 - หม่าเหลียง ( MaLiang ) || สถานที่จับ : 

 เลเวล 124 - เหยียนเหยียน ( YangYan ) || สถานที่จับ : 

 เลเวล 126 - อุยเอี๋ยน, เว่ยเหยียน   ( Wei Yan ) || สถานที่จับ : 

 เลเวล 127 - กวนซิง ( Guan Xing ) || สถานที่จับ : 

 เลเวล 127 - หลี่เหยียน ( LiYan ) || สถานที่จับ : 

 เลเวล 128 - เคอปี่เหนิง ( KePiNeng ) || สถานที่จับ : 

 เลเวล 130 - ซุนกวน ( Sun Quan ) || สถานที่จับ : 

 เลเวล 130 - เป้าชู ( BaoChu ) || สถานที่จับ : 

 เลเวล 130 - ปาโต้เยาทอง(ลม) ( GoldBaDou(Wind) ) || สถานที่จับ : 

 เลเวล 131 - ซาโอสะ ( Sarosa ) || สถานที่จับ : 

 เลเวล 132 - ฝ่าเจิ้ง ( FaZhen ) || สถานที่จับ : 

 เลเวล 132 - ฮองตง ( HungZhong ) || สถานที่จับ : บ้านเศรษฐีเจียงหลิง เมืองเจียงหลิง เขตจิงเปย (Warp: 21104)

 เลเวล 133 - จางซง ( ZhangSong ) || สถานที่จับ : 

 เลเวล 133 - จูล่ง ( Zhao Yun ) || สถานที่จับ : 

 เลเวล 135 - กวนอู ( Guan Yu ) || สถานที่จับ : 

 เลเวล 138 - เปยโกว ( Bei Gou ) || สถานที่จับ : 

 เลเวล 145 - สันโดษม่งเหมย ( PlumHermit ) || สถานที่จับ : 

 เลเวล 147 - ม่านถัวหลอ ( Mandrago ) || สถานที่จับ : 

 เลเวล 180 - ขงเบ้ง ( ZhugeLiang ) || สถานที่จับ :  
Comments