รูปขุนพลจุติ ธาตุลม - Old


Lv51 - นั่วลี่


Lv77 - อี้จี้


Lv84 - หลิวเฟิ่ง


Lv85 - จูเก่อจวิ้น


Lv87 - ฮั่วจวิ้น


Lv88 - หม่านฉ่ง

Lv88 - หนิวจิน


Lv88 - เลี่ยวฮั่ว


Lv89 - เฉินเต่า


Lv91 - เซี่ยงฉ่ง


Lv92 - เปยหนูหมู่ลี่


Lv92 - โจวซาง

Lv93 - เลี่ยวลี่


Lv93 - ต้าเฉียว


Lv96 - กวนอิ้นผิง


Lv97 - หลี่ฮุย


Lv98 - อู่อี้


Lv102 - หม่าซู่

Lv104 - กวนผิง


Lv105 - ท่าตุ้น


Lv105 - หม่าเถิง


Lv112 - ซี่อจื่อไฉ


Lv112 - หวงเย่อิง


Lv114 - ซื่อหม่าฮุย

Lv115 - เฉิงผู่


Lv115 - โจสิด


Lv117 - ชีซี


Lv121 - หม่าเหลียง


Lv122 - เตียวเสี่ย


Lv126 - อุยเอี้ยน

Lv127 - กวนชิง


Lv130 - ซุนกวน


Lv131 - ซาโอสะ


Lv132 - ฮองตง


Lv133 - จูล่ง


Lv135 - กวนอู

Lv138 - เปยโกว


Lv180 - ขงเบ้ง
Comments