รูปขุนพลจุติ ธาตุน้ำ - Old

Lv6 - สวินไฉ่ 


Lv73 - จางเวิน


Lv75 - ลั่วถ่ง


Lv76 - เจี่ยงซิน


Lv76 - ติ่งเฟิง


Lv78 - อู่ชั่น

Lv82 - จี้ผิง


Lv83 - หวีฟ่าน


Lv91 - จู่หยาน


Lv91 - เหวินเฟิ่ง


Lv95 - หลิงถ่ง


Lv96 - หยางหง

Lv98 - เฉินอู่


Lv98 - คั่นเจ๋อ


Lv99 - เปยหมีฮู


Lv101 - จู่เม่า


Lv102 - สวี่เซิ่ง


Lv104 - สือกว่างหยวน

Lv105 - จี้หลิง


Lv109 - หลิวปา


Lv110 - เตียวโป้


Lv111 - ซุนอี้


Lv111 - โจหยิน


Lv112 - โลซก

Lv116 - สวี่เช่า 


Lv117 - อุยกาย


Lv118 - จางหง


Lv120 - ฟ่านสง


Lv120 - โจวไท่


Lv122 - ลิบอง

Lv123 - จางเจา


Lv124 - อ๋องจั่วเสียน


Lv126 - เตียวเสี้ยน


Lv129 - กำเหลง


Lv131 - มินะ


Lv134 - ไท่สือฉือ

Lv135 - ซุนเซ็ก


Lv135 - จิวยี่


Lv145 - เจิ่นมี่


Lv167 - ลกซุน

Comments