รูปขุนพลจุติ ธาตุไฟ - Old

Lv32 - ก่วนหนิง

Lv40 - ซุนจ้ง


Lv43 - ชิวลี่จวี


Lv49 - ซินผี


Lv57 - เจียงกั้น สถานที่จับ --> กระท่อมบนยอดเขาเจียสือ เขตไหวหนานLv61 - เฉินไป้

Lv65 - กงซุนจั้น


Lv73 - เหยียนโหยว


Lv74 - ลู่เจา


Lv76 - จงโจ้ว


Lv78 - ไช่เหวินจี


Lv82 - หลี่ทง

Lv84 - พู่กั้น


Lv85 - โหยวกุย


Lv85 - เถียนอวี้


Lv86 - หานเฮ่า


Lv89 - เหลี่ยงสี


Lv91 - เจ้าเอ่อ

Lv92 - พานจาง


Lv93 - หวงเฉิงเยี่ยน


Lv94 - มีมี่


Lv94 - สวีโยว


Lv95 - เช้อโจ้ว


Lv100 - หลี่เตียน

Lv100 - ซุนซั่งเซียง


Lv101 - หวีจิ้น


Lv102 - เตียวเหลียง


Lv103 - โจเจิน


Lv104 - โจหอง


Lv105 - เฉินฉวิ่น

Lv105 - หานตาง


Lv105 - โจผี


Lv106 - หวงผู่ซง


Lv107 - เจี่ยงจี้


Lv108 - เจี่ยงขุย


Lv112 - เล่อจิ้น

Lv115 - เฉิงอวี้


Lv115 - กาเซียง


Lv124 - ผางอวี้


Lv125 - ชวีเหลียน


Lv125 - สวินโยว


Lv127 - จางเปา


Lv128 - แฮหัวเอี๋ยน


Lv130 - แฮหัวตุ้น

Lv130 - นาโอะ


Lv131 - เคาทู


Lv131 - เถียนเฟิง ---> สถานที่จับ กระโจมใหญ่ ค่ายใหญ่กวนตู้ เขตเหยี่ยนโจว


Lv131 - สวินอวี้


Lv134 - เตียวเลี้ยว


Lv134 - เตียวหุย

Lv134 - เฉาซง


Lv135 - เตียนอุย


Lv135 - กุยแก


Lv146 - ไต้ซื่อผู่จิง


Lv150 - โจโฉ


Lv150 - ลิโป้

Lv155 - จ้าวภูตปีศาจ


Lv171 - บังทอง


Lv185 - ดาวอัคคีธรรม
Comments