รูปขุนพลจุติ ธาตุดิน - Old


Lv72 - จางหม่านเฉิง


Lv79 - ซางเซิง


Lv82 - เฝิงจี้


Lv88 - ซินผิง


Lv88 - หวีฟู่หลอ


Lv90 - จั่วหลิง

Lv91 - หลี่ซู่


Lv92 - กัวถู


Lv92 - เจ้าเอี้ยน


Lv92 - หานเมิ่ง


Lv92 - เกาหลั่น


Lv93 - เจ้าหยวนเจียง

Lv94 - เสี่ยวเฉียว


Lv96 - หลีซู


Lv101 - เหยี่ยนไป๋หู่


Lv103 - ต่งเจา


Lv104 - กัวหยวน


Lv104 - กัวหนี่หวัง

Lv106 - จางชุนหัว


Lv106 - หลี่หยู


Lv106 - เจี่ยงอี้ฉวี่


Lv110 - เล่าปี่


Lv110 - หัวสง


Lv111 - เกาชุ่น

Lv113 - หลิวเยี่ย


Lv115 - หม่าต้าย


Lv117 - เสิ่นเพ่ย


Lv117 - เหวินโฉ่ว


Lv120 - เตียวก๊ก


Lv121 - งันเหลียง

Lv123 - เสี่ยวจิน


Lv124 - จางหลู่


Lv125 - ซ่งเจี้ยน


Lv125 - ชุยโจวผิง


Lv126 - โจเจียง


Lv130 - เฉินกง

Lv130 - เตียวคับ


Lv131 - คาโอรุ


Lv131 - ผางเต๋อ


Lv133 - หลู่ข่า


Lv133 - จวี่โซ่ว


Lv134 - หยางชิว

Lv134 - ม้าเฉียว


Lv150 - ตั๋งโต๊ะ


Lv176 - สุมาอี้Comments