รูปขุนพลจุติ ทั้ง 4 ธาตุ - เก่า

posted Apr 24, 2011, 3:10 AM by CASPERZ™ GPS   [ updated Apr 24, 2011, 3:14 AM ]
รูปขุนพลจุติ ของ TS Online ทั้ง 4 ธาตุ ดิน น้ำ ลม ไฟ เวอร์ชั่นเก่าครับ การจัดเรียง รูปแบบ ยังคงเดิมไว้
ข้อมูลรูปภาพ หรืออะไร ผมจะยังแก้ไขเพิ่มนะครับ อาจจะมีรูปหาย หรือขาดไปบ้าง แล้วแต่โฮสครับ
ซึ่งรูปของขุนพลจุตินี้ ผมไม่ได้อัพเองทั้งหมด ส่วนใหญ่ก็เอามาจากแหล่งอื่นครับ
ไม่แก้อะไรในเวอร์ชั่นนี้แล้วนะครับ จะลงแรงไปที่ เวอร์ชั่นใหม่ ซึ่งรูปทุกรูปผมจะเป็นคนอัพเองหมด
โดยอาสัยข้อมูล จากระบบฐานเดิมของ TSLandz ที่ปิดตัวไปแล้วครับ ผมชอบรูปแบบการจัดเรียงแบบนั้น

Comments