NPC ขายชุดและอาวุธตามเมือง

posted Apr 25, 2011, 5:35 AM by CASPERZ™ GPS   [ updated Apr 25, 2011, 5:39 AM ]
รวบรวม รายการไอเทม ชุด อาวุธ ที่มีขายตาม NPC ในเมืองต่างๆ ของโลกทีเอสออนไลน์ ตั้งแต่เวลน้อยๆ ยันเวล 90+ ครับ

เครดิต: คุณ Winllion แห่งบอร์ด SV. 2


เมือง 3 เป่ยไห่


คนขายเสื้อ





คนขายคัมภีร์


เมืองตงจวิ้น เขตชิงโจว(เมือง3)


คนขายคัมภีร์



คนขายอาวุธ




เมืองสวีโจว (เมือง4)


คนขายเสื้อ




เมืองเซียผี เขตสวีโจว


คนขายอาวุธ


เมืองหว่านเฉิง เขตเหยี่ยนโจว(เมือง5)


คนขายคัมภีร์



คนขายเสื้อ




ป่าอิ่งชวน (เมือง5)


คนขายเสื้อ




เขตเมือง5 เมืองเฉินหลิว


คนขายอาวุธ



เมือง
สวี่ชั่ง


คนขายอาวุธ



เมือง 4 เขตไหวหนานกันบ้าง


คนขายอาวุธ



คนขายคัมภีร์


ลั่วหยาง เขตซื่อลี้ ที่นี้ยังมีอาวุธระดับ 30 ขาย


คนขายอาวุธ



คนขายคัมภีร์


ฉานอัน เขตกวนจง ที่นี้มีอาวุธระดับ 45-50 ขาย


คนขายอาวุธ



เมืองเหอตง เขตปิ้งโจว ที่นี้มีของขายระดับ 40-50


คนขายอาวุธ





คนขายชุด





คนขายคัมภีร์


เมืองเจี้ยนเยี่ย เขตเจียงตง กันบ้าง ของที่นี้ระดับ 50-60


คนขายอาวุธ



เมืองอู๋จวิ้น เขตเจียงตง


คนขายคัมภีร์



คนขายอาวุธ



 เมืองฮุ่ยจี เขตเจียงตง


คนขายอาวุธ



เผาซงหนูตะวันออก เขตไซ่เป่ย


คนขายชุด อาวุธ และคัมภีร์




เผาซงหนูตะวันตก เขตไซ่เป่ย


คนขายชุด อาวุธ และคัมภีร์



เมืองเซียงหลาง เขตจิงเป่ย


คนขายคัมภีร์



คนขายอาวุธ




คนขายชุด



เมืองฉางซา เขตจิงหนัน


คนขายคัมภีร์



คนขายชุด




คนขายอาวุธ


เมืองเจียวจื้อ เขตเจียวโจว(เวียดนาม)


คนขายชุด





คนขายอาวุธ



คนขายคัมภีร์


เขตอี้โจว(แคว้นเสฉวนในปัจจุบัน)อาณาจักรของเล่าปี่
เมืองปาจวิ้น


คนขายคัมภีร์




คนขายอาวุธ



เมืองหนานเจิ้ง เขตอี้โจว


คนขายคัมภีร์



คนขายอาวุธ




คนขายชุด




เมืองเฉิงตู เขตอี้โจว


คนขายคัมภีร์



คนขายอาวุธ



คนขายชุด





เมืองลั่วเฉิง เขตอี้โจว


คนขายคัมภีร์


นรก มีของดีขายอยู่ระดับ 90


วิญญาณขายคัมภีร์



Comments