NPC ขุนพล ตามป่าและถ้ำ ที่ยืนให้จับ

posted Apr 26, 2011, 8:21 AM by CASPERZ™ GPS   [ updated Apr 26, 2011, 8:27 AM ]

รวมรายการ ข้อมูลขุนพล ที่ยืนให้จับตามป่า และถ้ำ - TS Online Pet General NPC Location on Forest and Cave

เยอะครับ ค้นหาโดย Ctrl+F นะครับ แล้วไปหาวาปจับที่ แผนที่โลก TS และรหัสวาปบอท
เครดิต: CM-นารีวิหคไฟ แห่งบอร์ด Asiasoft

CM-นารีวิหคไฟ

ในเมื่อมีเพื่อนๆ นำ NPC ตามเมืองมาให้จับ กัน 
วันนี้เลยนำ NPC ตามป่า และถ้ำ มาให้จับกันบ้าง
แต่ข้อมูลอาจไม่อัพเดดตาม Patch ไม่ทันนะคะ เพราะว่วได้ค้นหาไว้นานแล้วค่ะ 
เพื่อนๆๆสามารถเข้าแจมร่วมด้วยได้นะค่ะ 
-----เขตอิวโจว-----
*ป่าแห่งศิลา
กัวต้า
เถาเซิง
ตู้ฉาง

*ป่าจงซาน
หานเหิง

*ป่าอำเภออี้เซี่ยน
กงซุนจั้น
จูล่ง
ปู่จี่
เฟิงซวี
เฉิงหย่วนจื้อ

-----เขตจี้โจว-----
*ป่าซีซาน
จางเว่ย
เหยียนจิ้ง

*ป่าเฉาเกอ
สวีห่วง
หวางซิว
เผิงอัน
วางเจา

*สุสานเฉาเกอ

หลี่ค่วง
เปี้ยนสี่
ไช่หยาง
อ้วนถำ
เมิ่งไต้
จู้ปี้
ลิโป้
เจ้าหยวนเจียง

*ป่าเน่ยหวง
จวี่กู่

*ป่ามู่เหยี่ย
หลิวหวี
กงซุนคัง
กงซุนซวี่
กงซุนตู้

*ป่าเหอเน่ย
ซุนชิง
เป้าซิ่น
เป้าจง

*ค่ายหลีหยาง
เตียวเลี้ยว
เกากั้น
เกาฟาน
กัวถู
หลี่ค่วง
หลี่เสียง
อ้วนซั่ง
เฝิงจี้
โจผี
ซุนชิง

CM-นารีวิหคไฟ

-----เขตชิงโจว-----
*ป่าตุ้นชิว
ไป๋เย่า
หวีตู๋
โจโฉ
เฉิงอวี้
สวีห่วง

งันเหลียง

*ป่าตงจวิ้น
จางหยาง
หยางโฉ่ว
ซุยกู้
เซียหง
เมี่ยวซั่ง

*ถ้ำยากคะเนไท่ซาน
ฉินฉี
หลี่เตียน
หลี่เฉียน
จังป้า
อู๋จือ
ซุนเออ

*วัดขงจื้อ
เจิ้งสวน
เจ้าซาง
เมิ่งกงเวย

*ศาลาเวยซาน
ผู้เฒ่าผมขาว

*ป่าเวยซาน
โจโฉ
เตียนอุย
ซี่จื้อไฉ

*ป่าศิลาหลางหยา
นักปราชญ์ชิว

*ป่าเผิงไหล
กัวจู่
หลิวสวิน
ก่วนถ่ง

*ถ้ำเทพปิศาจ
อ้วนถำ
จวี่จง

*ถ้ำโจรสลัดเผิงไหล
คนฉลามยักษ์
ฑูตราชสำนัก
เทพวารีสาว

*ถ้ำวงกตคั่วโจว
เฉินกุ้ย
หลิวเหยียน
หูปัน
ทหารศึกบาดเจ็บ
ทหารง้าวตะขอ
กวนอู
อ้วนฮ่วน
เปี้ยนสี่
เจ้าซู่

-----เขตสวีโจว-----
*ภูเขาดินเซี่ย
ก้อนหินผาร่วง
ทหารศึกเซี่ยพี

*ป่าไหวอิน
สวี่ซื่อ
เฉาซิ่ง
หวางข่าย

*บ้านน้อยต่งไห่
ผู้เฒ่าอู่
เด็กเถื่อน

*ป่าเซียงเซี่ยน
โฮ่วเสีย
หลิวเสียง

*ป่าเซี่ยไช่
หลี่เตียน
เล่อจิ้น
เปียนยั่ง
โจเป้า
ลิโป้

*เขาหมางต้าง
ต้าหง

*กว่างหลิง
เล่าปี่

*ถ้ำน้ำซวีอี๋
ฮุ่ยฉวี
ทหารศึกบาดเจ็บ
เหลยป๋อ
จี้หลิง

CM-นารีวิหคไฟ
----เขตสวีโจว-----
*ค่ายน้ำซวีอี๋
อ้วนสุด
เตี้ยวเลี้ยว

*บึงเฉิงเต๋อ(ในถ้ำ)
ทหารวังหลวง
ทหารศึกพ่าย

*ถ้ำโซ่วชุน
เหยียนเซี่ยง
ทหารศึกดาบยาว
เฉียวหยุย
เหอขุย

*ค่ายเหอเฝย
ซุนกวน
ลิบอง
ติงฟาน
ลั่วถ่ง
เฉิงจือ
เฉิงตาง
เตียวเลี้ยว
เล่อจิ้น
หลี่เตียน
จังป้า
อู่โจว
โจโฉ
โจผี
สุมาอี้
หม่านฉ่ง
เฉินฉวิน
แฮหัวเอี๋ยน
เตี่ยนหม่าน
เฉิงอวี้

*เขาเทียนจู้
เจี่ยหัว
โจโฉ
รองขุนพล
เหลยซวี่

*เขาเจียสือ
ก่วนเฉิง
เจี่ยงกั้น
ทหารทะลวง

*ป้อมหยูซวี
โจโฉ
เหวินจี้
ซุนฮ่วน
ฉวนฉง
โจวไท่
จางอี้
กงซุนหยาง
กำเหลง
หลิงถ่ง
ซุนกวน
โลซก
ลิบอง
จางเจา
จูหยาน
ซุนหวี

*ค่ายหว่านเฉิง
ซุนกวน
โจวไท่
กำเหลง
หลิงถ่ง
ลิบอง
พานจาง
สวีเซิ่ง
เจี่ยวชิน
ต่งสี

*ท่าข้ามหว่านโข่ว
ไท่สื่อฉือ
หลี่ฟ่าน

*ค่ายน้ำหลูเจียง
สวีฉิว
ลี่ซู่
เหมยเฉิง
เหลยซวี่
หวงอี
กำเหลง
หวงจู่
จิวยี่
ซุนเซ็ก

CM-นารีวิหคไฟ

-----เขตเจียงตง(หยางโจว)-----
*ป่าหนิวจู่
จูล่ง
หลิวโจ้ว
เซียหลี่
เจ๋อหยง
ทหารศึกง้าวมือ

*เขาเป่ยกู่
ไท่สื่อฉือ
ทหารเกราะห้าว
ทารกเซียน
เจี่ยหัว
อู๋กั๋วไท่
อุยกาย
เฉิงผู่

*ป่าตานหยาง
ทหารเจี้ยนเยี่ย
กุยหลั่น
ไต้หยวน
เสี่ยวหมิ่น
คนเลี้ยงช้าง
ช้าง

*ป่าซวนเฉิง
ทหารซานเยี่ย

*บึงเผิงเจ๋อ
ซุนกวน

*ถ้ำน้ำไท่หู
ทหารโจรดาบใหญ่
โจวไท่
เหยียนหวี
โจรใบเรือแดง
โจวเฟิ่ง

*ป่าอู๋จวิ้น
เหยียนไป๋หู่

*หาดทรายทะเลเกลือ
ชาวประมงติง

*บึงอูเฉิง
พานหลิน

*ศาลาเฉียนถาง
ลกซุน

*เขาจิงเซี่ยน
เสี่ยวหมิ่น
เฉินมู่
เฉินอวี่

*เขาหลินลี่
อู๋เหมี่ยน
อู๋อู่

*ป่าอันเล่อ
ฮัวโต๋
อู๋ผู่

*บึงหวีเหยา
ฉวนโหยว
หลี่เหอ
ฉินหลาง

*ถ้ำหวีหัง
หลิงถ่ง
ซุนกวน
จางเจา
จางหง
อุยกาย
พานจาง
เฉิงผู่
จูหยาน
งูไฟเดือด
โหยวทู
อู๋ชั่น
ลู่จี
ลิบอง
ต่งสี
เฮ่อฉี
จิวยี่
เฉินอู่
คั่นเจ๋อ
โลซก
สวีเซิ่ง

*เขาเจี้ยนอัน
ต่งสี

*เขาซั่งเหยา
จางเวิน
ลั่วถ่ง

*ถ้ำอันเล่อ
ลิบอง
หานตาง
ติงเฟิ่ง
จางเวิน
สวีจั๋ว
สวีเจี่ยว
กำเหลง
โจวไท่
เจี่ยงชิน
จู้จี้
จูไฉ
ลั่วถ่ง
จู่หลาง
เจียวจี่
ซุนซั่งเซียง
ซุนอี้
ติงฟาน
เฝิงเจ๋อ
อู๋ชั่น
หญิงฟานซาน

*ค่ายผอหยาง
สุ่ยหลิง
ซุกเซ็ก
จิวยี่
หลี่ฟ่าน
ซุนกวน
โจวไท่
หลิงถ่ง
เฉินอู่

*ค่ายไฉซาง
สวีเซิ่ง
หลิวซวิน
หลิวเวย
ลิบอง
โลซก
ยุ่ยเหลียง
เหยาจู้
เหยียนเหลียน
กำเหลง
จิวยี่
หานตาง
เฉิงผู่
ติงเฟิ่ง

*ค่ายอวี้จาง
จางหง

*เขาซีไซ
ชุยเสี่ย
หลิวเวย
หวงจู่

CM-นารีวิหคไฟ
----เขตเหยี่ยนโจว-----
*ค่ายเซียวกวน
แฮหัวเอี๋ยน
หานฝู

*ชานเมืองเฉินหลิว
ต่งเหิง
ต่งเชา
เสนาธิการ
ซันโหยว
เกาหย่า
จางมี่
เฟิงกวน

*ค่ายโจโฉกวนตู้
โจโฉ
โจหอง
สวินโยว
กุยแก
เตียวเลี้ยว
เฉิงอวี้
ต่งเจา
สวีห่วง
เหยี่ยนโจวจ่าง
หลิวเยี่ย
สวี่โยว
โจหยิน
เสิ่นเพ่ย
ฮั่วหนู
หานเหมิ่ง
ฉุนหวีฉุง
เกากั้น
เล่าปี่
เจี่ยนยง
ซุนเฉียน
จวี่โซ่ว
อ้วนเสี้ยว
อ้วนซั่ง
อ้วนซง
เตียวคับ
เจี่ยงฉี
กัวถู
เฝิงจี้
เกาหลั่น

*ถ้ำสวี่ชัง
เซียหลัน
ข่งซิ่ว
ทหารเร็วเชียง
กลุ่มเสื้อดำ
เลี่ยวฮั่ว

*ภูเขาฮั้วหนิว
โจวซาง
ดาบซีเหลียง
หลิวผี้
เลี่ยวฮั้ว
โจวซาง
จูล่ง
เฉินเต้า
จางม่านเฉิง

*ป่าหยูหนาน
หลิวเหยี่ยน
เตียวหุย

*ป่าอี้หยาง
โจฉุน
สวินโยว
ฉวีกง

*หร่างซาน
ทหารเขาเหลือง
เผยหยวนเส้า
เหอม่าน

*ป่าอู่อิน
โจโฉ
โจฉุน

*ป่าอิ๋งหยาง
ซุนเจียน
อุยกาย
เฉิงผู่
จู่เม่า

*ถ้ำเซียนตู๋
จ้าวเอี่ยน
เตียวคับ
เตียนอุย

*ถ้ำเซี่ยเหว่ย
เฉินเจิ้น
เซี่ยโหวซั่ง
เล่าปี่
กวนอู
เตียวหุย
จูล่ง
ซุนเฉียน
ทหารอ่อนแอ
หลี่ค่วง
หลี่เตี่ยน
จางเซี่ยน
โจหยิน

CM-นารีวิหคไฟ

-----เขตจิงเป่ย-----
*เนินป๋อวั่ง
ชายป่วย
เฉินเจิ้น

*ป่าซิ่นหยาง
ชุยโจวผิง
ไช่เม่า
สุนเหยี่ยน
จางอู่
เฉินซุน

*ป่าเซี่ยนซาน
หลี่กง

*เขาบู๊ตึ้ง
ไต้ซือผู่จิง
ไช่เม่า
ผางเต๋อกง

*ค่ายฝานเฉิง
กวนอู
กวนผิง
โจหยิน
หม่านฉ่ง

*ถันซี
ตันฮก
นักพรตทารก

*หมู่บ้านสุ่ยจิ้ง
ซือหม่าฮุย

*บึงเจิงโข่ว
หวีจิ้น

*ป่าฮั้วหลง(กระท่อมหญ้าหลงจง)
จูเก่อจวิน
ขงเบ้ง

*ค่ายซั่งยง
หลิวเฟิง

*เนินฉางปั่น
ทหารอ่อนแอ
ปู่เหอ
นักรบเฟิ่นอู่
พันติ้งจวิน
แฮหัวเจี๋ย

*ป่าเซี่ยโข่ว
กวนอู

*ถ้ำจิ่งซาน
โจฉุน
จินต้าเผิง
กำเหลง
โจรสลัด
เล่าปี่
เตียวหุย
หนิวจิน
โจฉุน

*ค่ายอี๋หลิง
ฟู่ถง
ฮองตง
เล่าปี่
เซี่ยงฉ่ง

*หมู่บ้านเฟิงหยาง
บังทอง
ตู้ผู่
ปู่เหอ

*ป่าเจียงหลิง
หนิวจิน
จิวยี่
โลซก
หลิงถ่ง
เฉินเจี่ยว
ซุนซั่งเซียง
ชุยเสี่ย
สุ่ยหลิง

CM-นารีวิหคไฟ

ต่อ-----เขตจิงเป่ย----- จ้า
*ทางหัวหยง
กวนอู
กวนผิง
ทหารแตกทัพ
ทหารจิงโจว
เฉิงผู่
สวินโยว
เคาทู
สวีห่วง
เตียวคับ

*หอควัน
เซี่ยงฉ่ง

*ค่ายวุยก๊ก
เฝิงเหยียน
โจฉุน
เตียวคับ
ชีซี
จังป้า
แฮหัวเอี๋ยน
เซียนเจา
สวีห่วง
หลี่เฉียน
เตียวเลี้ยว
เฉิงอวี้
สวินโยว
หลี่เตี่ยน
หวีจิ้น
เหมาเจี้ย
เหวินพิ่น
ไช่เม่า
จางหวิ่น
เล่อจิ้น
ไช่เหอ
ไช่จง
หลี่ทง
จูหลิง
เจี่ยงกั้น
โจฮิว
โจเจิน
เคาทู
โจโฉ
หลิวเยี่ย
หม่านฉ่ง
เฉินฉวิน
แฮหัวตุ้น
หานเฮ่า
กาเซี่ยง

*ค่ายน้ำง่อก๊ก
จิวยี่
ลกซุน
ลิบอง
สวีเซิ่ง
หลิงถ่ง
ไท่สื่อฉือ
กำเหลง
ติงเฟิ่ง
อุยกาย
พานจาง
หานจาง
ต่งสี
คั่นเจ๋อ
ขงเบ้ง
โจวไท่
เฮ่อฉี
จูกัดกิ๋น
เสี่ยวหลีจื่อ
บังทอง
จูหยาน
โลซก
เฉิงผู่
เฉิงจือ
จางเจา
จูจื้อ
กู้ยง
ซุนหวี
หลี่ฟ่าน
เฉินอู่
เจี่ยงชิน

*ท่าลู่โข่ว
ซุนกวน
โลซก

*ค่ายกงอัน
ฟู่ซื่อเหยิน

*ค่ายเจียงเซี่ย
โจวไท่
ซุนเซ็ก
หวงเซ่อ
หวงจู่
ซูเฟย
ซุนกวน
อุยเอี๋ยน
เล่าปี่
หลิวฉี
ขงเบ้ง

CM-นารีวิหคไฟ

-----เขตจิงหนัน-----
*ค่ายหยุนม่ง
เตียวหุย

*ช่องเขาอี๋เต้า
หม่าเหลียง
ฮั้วจวิ้น
เซี่ยงฉ่ง

*แดนหิมพานต์
กานสื่อ

*ค่ายปาชิว
เซียนหวีตัน
ไท่สื่อฉือ
ลิบอง
โลซก

*เขาซุ่นหวง
ผางเต๋อกง

*ป่าศิลาซวีหยวน
เกียงอุย
Comments