88: การอัพเกรด Master (ระบบศิษย์-อาจารย์)

Credit: Ranger : GM-Haru     สร้างเมื่อ : 8/1/2554 7:05:32 

การอัพเกรดฉายา Master (ระบบศิษย์-อาจารย์)

สามารถไปทำได้ที่ NPC Mastership Regulator Gallaja ที่ Atlantis156,184

เริ่มต้นให้ไปหา NPC Gallaja เลือกหัวข้อ Master option : อัพเกรดระดับ Master

ตัวละครของเราจะต้องการค่า Honor ในการอัพเกรด

วิธีการได้มาของค่า Honor นั้นต้องใช้ไอเทมที่ชื่อ  Glory 's Light มากดใช้งาน ซึ่ง 1 วันจะกดใช้ไอเทมนี้ได้ 5 ครั้ง

ไอเทม Glory 's Light  สามารถหาได้จากการซื้อที่ npc Tutorship Glory Shop

เมื่อกดใช้งานไอเทม Glory 's Light  แล้วจะได้รับค่า Honor 2500 point

เมื่อครบตามจำนวน 40000 point แล้วเราก็ไปทำการอัพเกรดให้เป็น Master Lv2 ได้ที่ NPC Gallaja ทันที

Title

How to obtain

Benefit

Master LV1

ต้องทำเควส Tought To Be A Master 1, 2, 3
จาก Gallaja ที่ LV45

สามารถรับลูกศิษย์ได้ 3 คน

Master LV2

ต้องการ 40,000 Honor point

สามารถรับลูกศิษย์เพิ่มได้อีก 1 คน
(รวม 4 คน)

Master LV3

ต้องการ 80,000 Honor point

???

Master LV4

ต้องการ 150,000 Honor point

???

Master LV5

ต้องการ 500,000 Honor point

???

Master LV6

ต้องการ 1,000,000 Honor point

???

*ตัวอย่างการหา TutorStar ไอเทมที่ใช้ซื้อสินค้ากับ NPC Tutorship Glory Shop

ตัวละครที่เป็น Master ต้องพาลูกศิษย์เข้าปาตี้และกดรับเควสที่ NPC Mistra เมือง Atlantis 

โดยให้ลง Event Quest Knight's Jail

*เมื่อจบ 1 รอบก็ส่งเควสแล้วกดรับใหม่ได้ตามจำนวน EventQuest ที่ลงได้ในแต่ละวัน

ในเควสจะสั่งไปไปทำการล่า Boss Hannibal ที่อยู่ใน Event Quest Knight's Jail

ส่งเควสแล้วจะได้รับไอเทม Tutor Star 1 อัน นำไปซื้อของที่ NPC Tutorship Glory Shop 

และยังไปซื้อไอเทมอื่นๆได้อีกมากมาย
Comments