87: ศิษย์ - อาจารย์ (เบิกบานสำราญใจ)

Credit: Ranger : GM-Nu     สร้างเมื่อ : 10/1/2554 23:40:57

ศิษย์ - อาจารย์ 

ผู้เล่น LV45 ขึ้นไป เมื่อสำเร็จเควส Master Quset ที่ให้โดย Mastership Regulator - Gallaja 
แล้ว จะได้รับฉายา Master LV1 ผู้เล่นที่ได้เป็น LV1 Master แล้วสามารถรับผู้เล่นที่มีเลเวลต่ำกว่าเป็นศิษย์ได้ 
คำแนะนำ : ผู้เล่นเลเวล 10 ขึ้นไป สามารถเป็นลูกศิษย์ได้ รับลูกศิษย์ยิ่งเร็วก็จะสามารถสร้างความสัมพันธ์ระหว่างศิษย์กับอาจารย์ให้แน่นแฟ้น 
รวมถึงเมื่อลูกศิษย์อัพเลเวลถึง LV30, 40, 50, 60, 70, และ 75 แล้ว ผู้ที่เป็นอาจารย์จะได้รับสูงขึ้นด้วย 

เมื่อต้องการรับผู้เล่นที่เลเวลต่ำกว่าเป็นศิษย์ (สำหรับอาจารย์ ที่ผ่านเควสแล้ว) 
ให้ทำการปาร์ตี้กัน กับคนที่จะรับเป็นศิษย์ และต้องเป็นเพื่อนกันด้วย จากนั้นไปคุยกับ Npc Gallaja (Atlantis 156,186) 
เลือกห้วข้อ เริ่มระบบ Tutorship (ต้องมี ปาร์ตี้)


แล้วหน้าต่างที่เป็นของอาจารย์จะมีข้อความแจ้งขึ้นมาว่า " รับ.....เป็นศิษย์?" กด Yes เพื่อตกลง หรือ No เพื่อยกเลิก


ส่วนหน้าต่างของลูกศิษย์ จะมีข้อความแจ้ง "ยอมรับ....เป็น Mater ของท่าน?" กด Yes เพื่อตกลง หรือ No เพื่อยกเลิก


หลังจากที่ต่างฝ่ายต่างกดยอมรับ ความเป็น ศิษย์ - อาจารย์ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อย

                    อาจารย์                                                             ศิษย์

            

*Master LV1 มีลูกศิษย์ได้ 3 คน

**เมื่อทั้ง 2 ฝ่ายต้องการยกเลิกความเป็น ศิษย์ - อาจารย์ สามารถยกเลิกได้ 
ถ้าฝ่ายใดยกเลิกต้องเสียเงินจำนวนหนึ่ง และทำให้ค่าคะแนน 
Friendship เหลือ 0Comments