76: ระบบ Zen Trade (เปลี่ยน Coin ให้เป็น ZEN)

Credit: Ranger : GM-L     สร้างเมื่อ : 10/1/2554 7:32:59

Zen Trade

คือระบบซื้อขายแลกเปลี่ยนระหว่างเงิน Zen กับเงิน Coinในการเข้าใช้ระบบซื้อขายเงิน Zen
นั้นให้ไปหา NPC Atuka ใน Atlantis Square(พิกัด 154,199) โดยจะมีแท็บรายการ 4 อย่าง
ได้แก่ Sale List (รายการขาย), Purchase List(รายการซื้อ) , Assign Trade (การกำหนดราคา)
และ My Cases (รายการซื้อขายของฉัน)

 

 Sales List(รายการขาย)

รายการขาย จะแสดงรายการที่มีผู้ประกาศขายเงิน Zen

A : แสดงรายการประกาศขายเงิน Zen
B : ผู้ขายจะได้รับ No.(ตัวเลข) แทนตัวผู้ประกาศขายเป็นระยะเวลา 24 ชม.
     จากในรูปผู้ขายได้กำหนดราคาขาย 10 Coin/100 Zen เป็นจำนวน 100 ชุด
C : ปุ่มกดเพื่อซื้อ Zen
D : ใช้ในการค้นหา No. ที่ต้องการจะซื้อโดยตรง
E : หน้าต่างยืนยันระบุจำนวนชุดที่ต้องการ
F : จำนวน Coin ที่คุณมีอยู่
G : จำนวน Zen ที่คุณมีอยู่


Purchase List(รายการซื้อ)

รายการซื้อ เป็นหน้าแสดงรายการผู้ประกาศรับซื้อเงิน Zen

A : แสดงรายการซื้อ
B : ผู้รับซื้อจะได้รับ No.(ตัวเลข) แทนตัวผู้ประกาศซื้อเป็นระยะเวลา24 ชม.
     จากในรูปผู้ซื้อได้กำหนดราคาที่จะซื้อ 10 Coin/100 Zen เป็นจำนวน 99 ชุด
C : ปุ่มกดเพื่อขาย Zen
D : ใช้ในการค้นหา No. ที่ต้องการจะขายโดยตรง
E : หน้าต่างยืนยันระบุจำนวนชุดที่ต้องการ
F : จำนวน Coin ที่เรามี
G : จำนวน Zen ที่เรามี


Assign Trade(การกำหนดราคา)

เป็นช่องกำหนด อัตรารับซื้อ หรือ อัตราขาย เพื่อประกาศขายซื้อขายเงิน Zen

หัวข้อ กำหนดอัตรารับซื้อ เป็นการตั้งประกาศรับซื้อเงิน Zen จะไปอยู่ในหน้าแท็ป Purchase List
A1 ใส่จำนวน Zen ที่รับซื้อ 1 จำนวน จะเท่ากับ 100 Zen
A2 ใส่จำนวน Coinต่อการซื้อ 100 Zen ไม่สามารถใส่เกินยอดเงิน Coin ที่มีอยู่
A3 สรุปยอดรับซื้อ เป็นเงิน Coin ที่ต้องใช้ในการประกาศรับซื้อ
     หัวข้อ กำหนดอัตราขาย เป็นการตั้งประกาศขายเงิน Zen
     จะไปอยู่ในหน้าแท็ป Sales List

B1 ใส่จำนวน Zen ที่ต้องการขาย 1 จำนวน จะเท่ากับ 100 Zen
B2 ใส่จำนวน Coin ที่ต้องการต่อการขาย 100 Zen ไม่สามารถใส่เกินยอดเงิน Zen ที่มีอยู่
C แสดงจำนวนเงิน Coin ที่เรามี
D แสดงจำนวนเงิน Zen ที่เรามี

My Cases คือหน้าแสดงรายการทั้งหมดที่ประกาศรับซื้อและประกาศรับขายไว้ 

ช่องทางลัดในการเข้า Zen Trade  กดที่กล่องของขวัญ Zen Shop เลือก Zen Trade ตามรูป

Comments