74: หน้าต่าง Interface

Credit: Ranger : GM-Cola     สร้างเมื่อ : 14/12/2553 10:51:40

อินเตอร์เฟซ

 

ข้อมูล ตัวละคร

1. Lv ตัวละคร
2. ชื่อตัวละคร
3. อาชีพ
4. เลือด
5. มานา
6. ระบบ PVP
7. Ex Skill
8. Safety Setting : เข้าเซิร์ฟเวอร์แล้ว  ไอเทม/เงิน จะไม่สามารถ โอนย้าย / ขาย / ทิ้ง / จากตัวละครได้ ตามระยะเวลาที่ตั้งไว้
 (* ใช้ในกรณีถูก Login ซ้อนจากบุคคลอื่น ชั่วคราว)
9.  แม่กุญแจ ไว้ ล๊อค ไอเทม / เงิน (ก่อนจะทำอะไร กับ ไอเทม/เงิน ต้องใส่รหัสที่ตั้งไว้ทุกครั้ง)

10. ปุ่มออกจากปาร์ตี้ (ถ้ากดระหว่างทำเควสปาร์ตี้ จะยอมแพ้ แล้วออกจากดันเจี้ยนที่กำลังทำอยู่)


ข้อมูล สัตว์เลี้ยง

11. Lv สัตว์เลี้ยง
12. เลือด สัตว์เลี้ยง
 13. มานา สัตว์เลี้ยง
14. เปิด/ปิด การโจมตี สัตว์เลี้ยง
15. ใช้ไอเทม เพิ่มเลือด/มานา สัตว์เลี้ยง
16. ยกเลิกใช้งาน สัตว์เลี้ยง


ข้อมูล ปาร์ตี้

17. สัญลักษณ์ มงกุฏ หัวหน้าปาร์ตี้
18. เลือด / ชื่อ ตัวละครในปาร์ตี้
19. มานา ตัวละครในปาร์ตี้
20 . บัฟ ของคนในปาร์ตี้


ระบบ Chat (* สามารถคุยข้าม Realm ได้)

21. แสดงการตะโกนจากผู้เล่น
22. แสดงการพูดคุยช่องต่างๆตามที่เลือก
23. ตั้งค่าการแสดงผล ระบบ Chat

23.1  Normal : แสดงผล พูดคุย ทุกช่อง
23.2 Info : แสดง ชื่อไอเทมที่ได้รับ และ เงินที่ใช้ซื้อไอเทม
23.3 Party : แสดง พูดคุย ช่องปาร์ตี้
23.4 Guild : แสดงผล พูดคุย ช่องกิลด์
23.5 Ally : แสดงผล พูดคุย ช่องพันธมิตร 
23.6 PM : แสดงผล พูดคุย ช่องกระซิบ
23.7 Private : แสดงผล พูดคุย ปาร์ตี้ / กิลด์ / กระซิป
23.8 Custom : แสดงผลพูดคุย ตามที่เลือกหัวข้อไว้ (สามารถแสดงได้หลายช่อง)
23.9 Chat System Setup  
23.10 Enlarge Chat area up : เพิ่ม/ลด ขนาดหน้าต่าง Chat แนวตั้ง
23.11 Enlarge Chat area right : เพิ่ม/ลด ขนาดหน้าต่าง Chat แนวนอน 
23.12 History Records : แสดงผล ประวัติ พูดคุย ในหน้าต่าง Chat 
23.13 Speak with Warcry Trumpet : ช่องสำหรับพิมพ์ ข้อความ ตะโกน (ต้องมีไอเทม)
23.14 Clear Chat : ลบข้อความ พูดคุย ที่ กำลังแสดงผล
23.15 Hide Chat Screen : ซ่อนหน้าต่างระบบ Chat
24. เลือก ช่อง พูดคุย ที่ต้องการจะพิมพ์ข้อความ

25. ช่องสำหรับ พิมพ์ ข้อความ
26. Expression ใช้รูป Emo ในระบบ Chat

27. Action: เมนู ท่าทาง ตัวละคร

28. Send : ใช้แทน Enter ส่งข้อความระบบ Chat
29. หลอด Exp ตัวละคร ถ้าเต็ม จะสามารถอัพ Lv ตัวละครได้
30. ช่อง Hot Keys ใส่สกิล/ ไอเทม /คำสั่งต่างๆ ทำให้สามารถใช้งานได้สะดวกขึ้น (0-9)
31. หลอด Tech Point : ใช้อัพ Lv สกิล สร้างไอเทม
32 Fuction Menu

Char : ข้อมูลรายละเอียดตัวละคร
Pet :ข้อมูลรายละเอียดสัตว์เลี้ยง
Bag : กระเป๋า ช่องเก็บไอเทม/เงิน
Skill : สกิล ต่างของตัวละคร
Quest : รายละเอียดของเควสที่รับอยู่
Tech : ระบบ คราฟไอเทม เรียน / ผสม ไอเทม
Friend : รายชื่อเพื่อน
Party : ระบบ ปาร์ตี้ (* ชวนเข้าปาร์ตี้ได้ ถึงจะอยู่คนละ Realm ก็ตาม / ถึงแม้หลุดจากเกม ก็ยังอยู่ในปาร์ตี้)
Guild : รายชื่อคนในกิลด์
Trade : การแลกเปลี่ยน
Func : Function Introduction / Clip / VDO
 Introduction : แจ้ง Code แนะนำเพื่อน สร้างตัวละคร รับไอเทมเริ่มต้น
 Clip : ระบบ บันทึกภาพเคลื่อนไหวภายในเกม
 VDO : เปิดดูภาพที่เคยบันทึก
 Sys : System ปรับค่าต่างๆ / ออกจากเกม

33. แสดง ข้อความจากระบบ
34. แสดงชื่อ Server / Chanel / ความเร็วเน็ต
35. ชื่อแผนที่ ที่ตัวละครอยู่
36. เลขพิกัด X,Y
37. Ranking List จัดอันดับต่างๆ
38. Double Exp: ปุ่มปรับ Exp คูณ 2
39. Mail : เมล์ที่ได้รับ
40. World Map: แผนที่โลก BOI
41.Local Map: แผนที่ ที่ตัวละครอยู่
42. Target List: ผู้เล่นที่เคยตีเรา
43. Major Events: เควสที่สามารถทำได้
44. Paty Center: หน้าต่างระบบปาร์ตี้
45. Marketplace: ไอเทมช๊อป
46. แผนที่เล็ก แสดงการเคลื่อนที่ของตัวละคร
47. Growth Aid: แนะนำการเล่น
48. ช่อง Hot Keys ใส่สกิล/ ไอเทม /คำสั่งต่างๆ ทำให้สามารถใช้งานได้สะดวกขึ้น (F1-F8)
49. เควสที่ทำอยู่
50. หลอด Salary (ใช้ซื้อไอเทม Bonus Market )
51. ข้อมูลรายละเอียด Salary
Comments