73: ระบบ Party แสนสะดวก

Credit: Ranger : GM-Cola     สร้างเมื่อ : 13/12/2553 14:40:03

ระบบ Party

สามารถชวนตัวละครผู้เล่นอื่นที่ออนไลน์อยู่ Channel อื่น เข้าร่วม Party ได้

ระบบ Chat Party สามารถสนทนาข้าม Channel ได้

แม้จะหลุดจากเกมส์แล้ว Party ก็จะยังคงอยู่

 จากรูปด้านล่าง คลิ๊กเมนู Party หรือ กดปุ่ม P

คลิ๊กปุ่ม Create Party  เพื่อสร้าง Party ใหม่

 

ขั้นตอนการหาสมาชิกเข้าร่วม Party (สำหรับหัวหน้า Party )

1. เข้าเมนูหาสมาชิก

2. เลือกหัวข้อ Event หรือ Instance ที่ต้องการ

3. เลือกหัวข้อย่อย Event หรือ Instance ที่ต้องการ

4. คลิ๊กที่ปุ่ม Start Search เพื่อเริ่มต้นค้นหา ตัวละครที่ได้ทำการลงทะเบียน จะขอเข้า Party เพื่อร่วมทำเควสนี้

5. คลิ๊กเลือกตัวละครที่ต้องการให้เข้า Party

6. คลิ๊กปุ่ม Invite เพื่อรับเข้า Party

 

 คลิ๊กปุ่ม Yes เพื่อทำการยืนยัน

 

  

ขั้นตอนการรอเชิญเข้าร่วมเป็นสมาชิก Party เพื่อร่วมทำเควสที่ต้องการ

จากรูปด้านล่าง

คลิ๊กเมนู Party หรือกด P

คลิ๊กปุ่ม Party Center ด้านขวาบน

 

 

จากรูปด้านล่าง

1. เลือกหัวข้อเควสที่ต้องการ

2. เลือกเควสที่ต้องการทำ

3. คลิ๊กปุ่ม Relese Info

 

 

(ถ้าต้องการเลือกเควสอื่นสามารถคลิ๊ก Modify Release ได้)

รอการเรียก Party

 

 

ตรวจสอบชื่อตัวละคร ว่ามีอยู่ในหน้าต่างขอเข้า Party หรือไม่ ถ้ามีให้รอการเรียกเข้าเป็นสมาชิกของ Party ครับ

 

 

จากรูปด้านล่าง ถ้ามีคนเรียก เมนู Party จะกระพริบ ให้คลิ๊กที่เมนู Party ครับ

 

 

คลิ๊กปุ่่ม Approve เป็นการตกลงเข้าเป็นสมาชิก Party ครับ

 

 

ขั้นตอนการขอเข้า Party ที่ต้องการทำเควส

 จากรูปด้านล่าง

1. คลิ๊กแถบ  Parties เพื่อเข้าเมนู ค้นหา Party

2. เลือกหัวข้อ Event หรือ Instance ที่ต้องการ

3. เลือก Quest ที่ต้องการ

4. เริ่มต้นค้นหา

5. คลิ๊กรายชื่อ Party ที่ต้องการขอเข้าเป็นสมาชิก

6. คลิ๊กปุุ่ม Party Req. เพื่อขอเป็นสมาชิก

 

 

Party Modes 
Common Mode : เหมาะสำหรับผู้เล่นที่มีเลเวลใกล้เคียงกัน ผู้เล่นแต่ละคนจะได้ EXP ตามความเหมาะสมกับเลเวลของมอนสเตอร์
Leading Mode  : เหมาะสำหรับกรณีผู้เล่นมีเลเวลต่างกันมาก ผู้เล่นจะได้ EXP ที่เหมาะสมกับเลเวลของตนเอง
*ผู้เล่นจะต้องอยู่ใน Leadership mode จึงจะได้รับ Alms และ Pro EXP

*Alms
เมื่อในปาร์ตี้มีผู้เล่นที่มีระดับต่ำกว่าท่าน 20 เลเวลขึ้นไป ระบบผู้เล่นมีประสบการณ์ช่วยเหลือผู้เล่นใหม่จะทำงานโดยอัตโนมัติ
ท่านจะได้รับ Alms จากการจัดการกับมอนสเตอร์ใน Dragon Emperor's Catacomb, Spector Island, Giza Pyramid และ Lava Heights
ในปาร์ตี้ยิ่งมีผู้เล่นเลเวลต่ำมาก ท่านก็จะได้รับ Alms มากขึ้น
สามารถใช้ Alms มาซื้อสิ่งของพิเศษใน Alms Marketplace ที่ Atlanits 

 
Comments