69: เควส Atlantis Treasures

Credit: Ranger : GM-NuDang     สร้างเมื่อ : 26/12/2553 6:33:16

รับเควสจาก Npc :  Daniel  Map : Atlantic Ocean  พิกัด 154,183 เมื่อกดรับเควสจาก Daniel  แล้ว  Daniel จะให้เราไปหา แท่นCrystal อยู่ในตำแหน่ง 4 มุม ของ Map Atlantic Ocean  (สิ่งที่เราต้องเอาติดตัวไปด้วยคือ Rew Jade จำนวน 157 เม็ดเพื่อใช้ในเควสนี้ สามารถหาได้จากมอนสเตอร์เลเวล 31 -45 ได้ )

แท่นแรกที่จะให้ผู้เล่นไปหาคือ Red Crystal พิกัด 67,262  ต้องใช้ Rew Jade จำนวน 40 เม็ด  เพื่อทำการรับ Incantation of Seal (Red)


แท่นสองที่จะให้ผู้เล่นไปหาคือ Green Crystal พิกัด 89,46 ต้องใช้ Rew Jade จำนวน 38 เม็ด เพื่อทำการรับ Incantation of Seal (Green)


แท่นสามที่จะให้ผู้เล่นไปหาคือ Golden Crystal พิกัด  254,49 ต้องใช้ Rew Jade จำนวน 37 เม็ด เพื่อทำการรับ Incantation of Seal (Golden)


แท่นสี่ที่จะให้ผู้เล่นไปหาคือ Blue Crystal พิกัด 251,269 ต้องใช้ Rew Jade จำนวน 42 เม็ด เพื่อทำการรับ Incantation of Seal (Bule)


เมื่อได้รับหนังสือทั้ง 4 เล่ม 4 สีแล้ว หนังสือจะบอกทางให้เราไปหา Jewel   เพื่อกลับไปที่แท่นเพื่อทำการเปิดผนึกที่เสา ทั้งสี่ต้น

หนังสือที่ชื่อว่า Incantation of Seal (Bule) จะให้เราไปหา Jewel ที่  Map Sea of Atlantis พิกัด 124,243 เมื่อไปถึงพิกัดที่กำหนดให้กดคลิ๊กที่หนังสือเพื่อรับ Bule Jewal


หนังสือที่ชื่อว่า Incantation of Seal (Red) จะให้เราไปหา Jewel ที่ Map South Easter Island พิกัด 181,174 เมื่อไปถึงพิกัดที่กำหนดให้กดคลิ๊กที่หนังสือเพื่อรับ Red Jewel


หนังสือที่ชื่อว่า Incantation of Seal (Green) จะให้เราไปหา Jewel ที่  Map Aegean Proper พิกัด 65,197 เมื่อไปถึงพิกัดที่กำหนดให้กดคลิ๊กที่หนังสือเพื่อรับ Green Jewal


หนังสือที่ชื่อว่า Incantation of Seal (Gold) จะให้เราไปหา Jewel ที่  Map Great Abyss พิกัด 103,270 เมื่อไปถึงพิกัดที่กำหนดให้กดคลิ๊กที่หนังสือเพื่อรับ Green Jewal


เมื่อได้รับ Jewel ครบทั้ง 4 สีแล้ว ให้ผู้เล่นกลับไปที่ Map Atlantic Ocean เพื่อกลับไปหาแท่นเสาที่รับหนังสือมา ทำการเปิดผนึกทั้งสีต้นด้วย Jewel ที่ไปหามา 

แท่นสีแดง


แท่นสีเขียว


แท่นสีทอง


แท่นสีน้ำเงิน


 เมื่อเปิดผนึกครบทั้ง 4 เสาแล้ว ผู้เล่นจะได้รับ Item อยู่ในช่องเก็บของ คือ Heavenly Stamp ซึ่งจะบอกพิกัดให้ไปผู้ไปหาพิกัดอีกครั้งที่ Map Atlantic Ocean พิกัด 227,241


เมื่อถึงพิกัดที่กำหนดแล้วให้กดคลิ๊กเพื่อใช้ไอเท็ม จะพบว่ามีมอนสเตอร์ออกมาให้เรากำจัด


เมื่อกำจัดมอนสเตอร์ที่ปรากฎออกมาแล้วจะได้รับ  Quest item  :  Chrono Hourglass  ให้กลับไปหา Npc :  Daniel เพื่อทำการส่งเควส


รางวัลที่จะได้รับ Exp 100000  และ คูณสองเพิ่มอีก 1 ชั่วโมงครับ

Comments