61: การรับไอเทมจากระบบ Mail ในเกม

Credit: Ranger : GM-i     สร้างเมื่อ : 23/12/2553 6:28:00

คลิ๊กที่รายการ Mail ตามที่วงไว้ในรูปก็จะได้หน้าต่าง "จดหมาย" ขึ้นมา

จากหน้าแท็ป Inbox คลิ๊กที่จดหมายก็จะไปยังรายละเอียดของจดหมายที่คลิ๊กเลือก

คลิ๊กที่ปุ่ม "Collect All" ไอเทมก็จะไปอยู่ที่ช่องเก็บสัมภาระ(Bag)
Comments