50: วิธีการถอด Gem ออกจาก ชุด / อาวุธ

Credit: Ranger : GM-Nu     สร้างเมื่อ : 17/12/2553 1:18:58

วิธีการถอด Gem ออกจาก ชุด / อาวุธ

เมื่อฝัง Gem ให้กับ อาวุธ / ชุด ไปแล้ว ถ้าไม่พอใจ สามารถถอดGem ออกมาได้ แต่ว่าต้องใช้ไอเทมในการถอด ซึ่งไอเทมที่ใช้ก็คือ Removal Charm ซื้อจาก Item Shop / Saraly Shop และ จาก Event Thor's Blessings

 

 Removal Charm LV2 ใช้ถอด Gem LV2 หรือต่ำกว่า

Removal Charm LV3 ใช้ถอด Gem LV3 หรือต่ำกว่า

Removal Charm LV4 ใช้ถอด Gem LV4 หรือต่ำกว่า

Removal Charm LV5 ใช้ถอด Gem LV5 หรือต่ำกว่า

 

Super Removal Charm ใช้ถอด Gem ได้ทุกระดับ

คลิกขวาที่ ไอเทม Removal Charm แล้วลากไปคลิกที่ ชุด / อาวุธ ที่เราต้องการจะถอด Gem ออก

จะมีหน้าต่าง Remove Gems ขึ้นมา

 

  1. Gear ชุด / อาวุธ ที่ต้องการถอด Gem

  2. Removal Charm

  3. เลือก  Gems ที่จะถอด (กรณี มีการเสริมออฟมากกว่า 1 ช่อง)

  4. กดปุ่ม Remove เพื่อยืนยันการถอด Gem หรือ Cancel เพื่อยกเลิก

หลังจากถอดเสร็จเรียบร้อยก็จะได้ Gem กลับมาใช้ พร้อมทั้งช่องการฝังออฟชั่นของไอเทมจะว่าง สามารถนำ Gem ประเภทอื่นมาฝังใหม่ได้ 

หมายเหตุ : ภาพตัวอย่างจากเซิฟร์เวอร์อินเตอร์
Comments