42: รับเงิน Salary ฟรีๆ

Credit: 

วิธีรับเงิน Salary

 Salary จะสะสมได้จากการ ออนไลน์ในเกม

เมื่อสะสม Weekly Zeal Counter ได้ครบ 6000/6000 แล้ว

 

Double Salary Card ติดตัวมาด้วย ทำให้ได้เงิน Salary 2 เท่า ครับ
* ใช้แล้วจะหายไป

 

- คุยกับ NPC Lamittan (Atlantis 154,154)
- เลือก Exchange 6000 Zeal for Salary

 

ก่อนแลก Salary 1,146

 

 หลังแลก Salary 6,214 

ได้มาประมาณ 5068 ( ใช้บัตร Double Salary Card แล้ว)


วิธีใช้เงิน Salary

1. กดปุ่ม O หรือ คลิ๊กที่ ZEN Shop ด้านขวาบน

2. คลิ๊กปุ่ม Bonus Shop

 

 - คลิ๊กที่ปุ่ม ซื้อ หรือ คลิ๊กขวาที่รูปไอเทมที่ต้องการ (ต้องมีเงิน Salary และ ช่องว่างใน Bag ด้วย)

 
Comments