41: Fortify Pet !!

Credit: Ranger : GM-Haru     สร้างเมื่อ : 14/12/2553 18:51:12

การตีบวกสัตว์เลี้ยง (ตีบวกแล้วความสามารถจะเพิ่มขึ้น และ ขนาดสัตว์เลี้ยงจะใหญ่ขึ้น)

-  คลิ๊กที่ชื่อ Ligg ด้านบนหน้าต่าง สัตว์เลี้ยง จะวิ่งไปหา NPC Ligg Pet Trainer (Atlantis Square 111,191 )
- เลือกที่เมนู Fortify Pet
- คลิ๊กชื่อ สัตว์เลี้ยงที่ต้องการ แล้ว คลิ๊กปุ่ม Select (กรณีที่ สัตว์เลี้ยงยังถูกเรียกใช้งานอยู่จะไม่สามารถเลือกได้)
- กดปุ่ม
Fortify


Basic Pet Gem ( หาได้จาก Event Quest Dragon Island )

Comments