39: การเพิ่ม skill ให้สัตว์เลี้ยง

Credit: Ranger : GM-Haru     สร้างเมื่อ : 14/12/2553 16:19:32

การเพิ่ม skill ของสัตว์เลี้ยง

สัตว์เลี้ยงบางตัว จะมีช่องให้ใส่สกิลได้ (ในรูป เป็นช่องใส่ สกิล Suppot Slot)


ซื้อสกิลได้จาก NPC Zurial Pet Skill Trader (Atlantis Square 108,195 )
- เลือกซื้อ Support Skill (*ถ้าช่องเป็นแบบอื่น ให้เลือกตามช่องที่สัตว์เลี้ยงมี)

- คลิ๊กที่ชื่อ Ligg ด้านบนหน้าต่างสัตว์เลี้ยง จะวิ่งไปหา NPC Ligg Pet Trainer (Atlantis Square 111,191 )
- เลือกเมนู
Learn Pet Skills

- คลิ๊กชื่อ สัตว์เลี้ยงที่ต้องการ แล้ว คลิ๊กปุ่ม Select (กรณีที่สัตว์เลี้ยงยังถูกเรียกใช้งานอยู่จะไม่สามารถเลือกได้)
- ลากสกิลที่มีหรือซื้อมาใส่ในช่อง
- กดปุ่่มเรียนสกิล
Learn

Comments