38: การ Boost สัตว์เลี้ยงโดยใช้ Pet (สังเวย)

Credit: Ranger : GM-Haru     สร้างเมื่อ : 14/12/2553 16:06:28

การ Boost สัตว์เลี้ยง โดยใช้ Pets

ต้องใช้
- สัตว์เลี้ยง มีค่า Summon LV เท่ากับ หรือ มากกว่า สัตว์เลี้ยง ที่ต้องการเพิ่มค่า Boost
- สัตว์เลี้ยง มีค่า Essence มากกว่า ค่า Boost ของสัตว์เลี้ยง ที่ต้องการเพิ่มค่า Boost
( * สัตว์เลี้ยง ที่มีค่า Essence จะมีคำว่า Fullgrown หน้าชื่อ )


- คุยกับ NPC Gadro ( Rainbow Valley 136,99 )
- เลือก
Boost Pet


1. เลือกหน้าต่าง Pets เพิ่มค่า Boost
2. เลือกสัตว์เลี้ยงที่ต้องการเพิ่มค่า Boost
3. คลิ๊กปุ่ม
Select Target Pet


1. เลือก สัตว์เลี้ยง ที่จะใช้ ( เมื่อใช้แล้วสัตว์เลี้ยงจะหายไป )
2. คลิ๊กปุ่ม
Select Aux Pet

3. คลิ๊กปุ่ม Fortify เริ่มการเพิ่ม Boost

* Chance = โอกาสสำเร็จ
* Fee = จำนวน เงิน Coins
Comments