37: การ Boost สัตว์เลี้ยงโดยใช้ Magic Stone Of Growth

Credit: Ranger : GM-Haru     สร้างเมื่อ : 14/12/2553 15:20:24

การ Boost สัตว์เลี้ยง (เพิ่มค่า Growth หรือ การเจริญเติบโต Pet)

- ใช้ Magic Stone of Growth (หาได้จากมอนสเตอร์ Event Quest Dragon Island)
- เงิน
Coins

- คุยกับ NPC Gadro ( Rainbow Valley 136,99 )
- เลือก
Boost Pet


1. คลิ๊กชื่อสัตว์เลี้ยงที่ต้องการ Boost
2. คลิ๊กปุ่ม
Select Target Pet 

3. คลิ๊กปุ่ม Fortify เริ่มการเพิ่ม Boost

* Amount = จำนวนไอเทมที่ต้องใช้ในการเพิ่มค่า Boost
* Chance = โอกาสสำเร็จ
* Fee = จำนวน เงิน Coins
Comments