36: การฝาก/ถอน สัตว์เลี้ยง

Credit: Ranger : GM-Haru     สร้างเมื่อ : 14/12/2553 14:38:45

การฝากสัตว์เลี้ยง

- คุยกับ NPC Gadro ( Rainbow Valley 136,99 )

- เลือก Pet Stash

1. เลือก สัตว์ที่ต้องการฝาก
2. คลิ๊กปุ่ม
Store

- คลิ๊กปุ่ม Yes เพื่อยืนยันการฝาก


การถอนสัตว์เลี้ยง


- คุยกับ
NPC Gadro ( Rainbow Valley 136,99 )

- เลือก Pet Stash

1. เลือกสัตว์เลี้ยง ที่ต้องการถอน
2. คลิ๊กปุ่ม
Get Pet 

- คลิ๊กปุ่ม Yes เพื่อยืนยันการถอนสัตว์เลี้ยง
Comments