34: ค่าต่างๆของสัตว์เลี้ยง

Credit: Ranger : GM-Haru     สร้างเมื่อ : 14/12/2553 11:31:00

ค่าต่างๆของสัตว์เลี้ยง

LV - ระดับเลเวลของสัตว์เลี้ยง

Qry.( Pet Quality คุณภาพของPet )

Common : เมื่อ Pet เลเวลอัพแล้วค่าเจริญเติบโต(ค่าสถานะ)ขึ้นตามปกติ

Great        : เมื่อ Pet เลเวลอัพแล้วค่าเจริญเติบโต(ค่าสถานะ) เพิ่มอีก 3 %

Amazing  : เมื่อ Pet เลเวลอัพแล้วค่าเจริญเติบโต(ค่าสถานะ) เพิ่มอีก 6 %

Superb    : เมื่อ Pet เลเวลอัพแล้วค่าเจริญเติบโต(ค่าสถานะ) เพิ่มอีก 12.5 %

Perfect    : เมื่อ Pet เลเวลอัพแล้วค่าเจริญเติบโต(ค่าสถานะ) เพิ่มอีก 25 %


Emo. ( Pet Mood )

Naughty    : เพิ่มความเร็วในการโจมตี 15 %

Serious     : เพิ่ม ความแม่นยำ และ หลบหลีก อีก 10 %

Reckless   : เพิ่มอัตราการติดคริติคอล 3 %

Excited      : เพิ่มค่าพลังโจมตี และพลังโจมตีเวทมนตร์ 5 %

Cowardly   : เพิ่มพลังป้องกัน และ พลังป้องกันเวทมนตร์ 10 %

Calm          : เพิ่ม Max HP/MP 10 %

Strength    : เพิ่ม Vit , Sprt , Str , Int และ Dex 5 % ( เฉพาะ Pet รุ่นที่2 ( Gen II ) เท่านั้นถึงจะมี Mood นี้ )

*ค่า Emo.นี้จะแสดงผลเมื่อเรา Summon Pet ออกมาเท่านั้น

 

ค่า Growth (การเจริญเติบโต)

ค่านี้ช่วยเพิ่มการเจริญเติบโต(สถานะ) ของ Pet เมื่อเลเวล Pet อัพ

*ยิ่งมีค่านี้มาก Pet ยิ่งได้ status มากเมื่อเลเวลอัพ
Comments