28: ลุ้นรับสัตว์ขี่สุดเท่ห์ กับ Event Dragon Blood

Credit: Ranger : GM-Nu     สร้างเมื่อ : 14/12/2553 6:50:21

การสะสม เกร็ดมังกร (Event Dragon Blood) 

เมื่อผู้เล่นเลเวล 20 จะต้องรับเควส Event Dragon Blood จาก NPC Sindry ( Atlantis 112 , 155)

หลังจากทีรับเควสแล้วเราจะได้รับมอบหมายให้ไปกำจัดมังกร Eos-I เมื่อกำจัดได้แล้วกลับมารายงานกับ Sindry อีกครั้ง

ผู้เล่นสามารถฆ่ามังกรแต่ละเลเวลเพื่อสะสมเกร็ด นำมาแลก Exp ได้วันละ 1 ครั้ง
** ยิ่งเลเวลของเกร็ดสูง ก็จะได้รับ Exp สูงตามไปด้วย
เมื่อเลเวลเกร็ดสูงขึ้น สีก็จะเปลี่ยนอัตโนมัติ

และระหว่างที่ล่ามังกร มีโอกาสจะได้รับไอเทม Soul Essence Fragment ที่ดรอปจากมังกรแต่ละเลเวล  เก็บสะสมให้ครบ 300 ชิ้น แล้วนำไปแลกสัตว์ขี่กับ Mount Exchanger Tiros

เราก็จะได้สัตว์ขี่มังกรสุดเท่ห์มาใช้

ที่อยู่ของมังกรแต่ละตัว 18 ตัว

*สามารถก๊อปปี้ แล้วนำไปวางในช่องสนทนาในเกม แล้วกด Enter เพื่อแจ้งพิกัดให้เพื่อนทราบได้

Eos I - [url]Scorpion Lord's Crypt(236,93)[/url] 
Alice II - [url]Dragon Emperor's Catacomb(265,238)[/url] 
Eros III - [url]Easter Island North(83,177)[/url] 
Naiads IV - [url]Great Abyss(88,108)[/url] 
Calypso V - [url]Sea of Atlantis(168,61)[/url] 
Simoirs VI - [url]Aegean Proper(178,186)[/url] 
Achelous VII - [url]Atlantic Ocean(238,216)[/url] 
Axius VIII - [url]Grand Rift(193,280)[/url] 
Glaucus IX - [url]Angkor Jungle(266,156)[/url] 
Triton X - [url]King's Gorge(256,60)[/url] 
Leucothea XI - [url]Dwarves' Forest(49,154)[/url] 
Nereids XII - [url]Angkor Encampment(51,260)[/url] 
Gaia XIII - [url]Nile River West(58,88)[/url] 
Selene XIV - [url]Viking Steppe(131,50)[/url] 
Thanato XV - [url]Khufu Desert(257,171)[/url] 
Hypnos XVI - [url]Nordic Lands(206,272)[/url] 
Hecate XVII - [url]Burning Land(156,205)[/url] 
Syrinx XVIII - [url]Valley of Ashes(157,199)[/url]

เวลาเกิดของมังกรแต่ละตัวตามระดับเลเวล

  • มังกรตัวที่ 1-3: 30 mins  หรือ 30 นาที
  • มังกรตัวที่ 4-6: 60 mins  หรือ 1 ช.ม.
  • มังกรตัวที่ 7-9: 120 mins หรือ 2 ช.ม.
  • มังกรตัวที่ 10-12: 240 mins หรือ 4 ช.ม.
  • มังกรตัวที่ 13-15: 480 mins หรือ 8 ช.ม.
  • มังกรตัวที่ 16-18: 720 mins หรือ 12 ช.ม.Comments