27: ชุดแฟร์ชั่น ไม่ได้มีไว้ใส่แค่ สวย-หล่อ

Credit: Ranger : GM-Nu     สร้างเมื่อ : 14/12/2553 4:51:39

การเพิ่มออฟชั่น ชุด แฟชั่น (Fashion) 

ไอเทมที่ต้องใช้
- Basic Essence of Void

- ชุดแฟชั่น (ชุดแฟชั่น แบบใดก็ได้)

- คุยกับ NPC Leon (Atlantis Square 197,197)
- เลือก Alter Fashion

1. คลิ๊กขวาที่ ชุดแฟชั่น หรือ ลากวางใส่ช่อง
2. คลิ๊กชวาที่ ไอเทม Basic Essence of Void หรือ ลากวางใส่ช่อง
3. คลิ๊กปุ่ม Alter เพื่อเพิ่ม ออฟชั่น ชุดแฟชั่น
- Amount = จำนวน Basic Essence of Void ที่ใช้ในการเพิ่มออฟชั่น
- Chance = อัตราความสำเร็จ
- Fee = จำนวนเงิน Coins ที่ใช้
* หลังจากเพิ่มออฟชั่น ให้ชุดแฟชั่นแล้ว สามารถสุ่มออฟชั่นใหม่ได้เรื่อยๆ
* หลังจากเพิ่มออฟชั่น ค่าความคงทนจะเต็ม (Durability)

* ตัวอย่างชุด แฟชั่น ที่เพิ่ม ออฟชั่นแล้ว
Comments