25: การทำ Odin's Soul Jade

Credit: Ranger : GM-Nu     สร้างเมื่อ : 14/12/2553 1:24:37 

การทำ Odin's Soul Jade
ต้องมี Aura of Souljade 3 อันในการคราฟให้เป็น Odin's Soul Jade LV 1

-เปิดระบบ Craft (กด V) จากนั้นคลิกปุ่ม Craft System เลือก Refine Odin's Soul Jade จะอยู่หน้า 5

กดปุ่ม Craft เพื่อทำการสร้าง Odin's Soul Jade LV 1 (สวมใส่ได้ที่เลเวล 50)

-ถ้าต้องการอัพเกรดให้เป็น Odin's Soul Jade LV 2 เราต้องมี Odin's Soul Jade LV 1  3 อัน
เมื่อมีไอเทมครบแล้ว ให้ไปคุยกับ NPC Johnny ที่ Atlantis Square (211,198)
เลือกเมนู Refine Soul Jade

- คลิกขวาที่ Odin's Soul Jade LV 1 หรือจะลากไปใส่ในช่องไอเทมก็ได้

-จากนั้นกดปุ่ม Refine Soul Jade เพื่อทำการรวมให้เป็น Odin's Soul Jade LV 2

จะเห็นได้ว่า ค่า Status ในส่วนของ Physical Attack กับ Magic Attack เพิ่มขึ้น
Comments